Etkinlik

PCOS Ovulasyon Induksiyonu ve Fertilitenin Korunması

04 HAZİRAN 2010 CUMA

SALON 1

Üreme Tıbbında Gelişmeler – 1

14:30 – 14:50

PGD/PDS nin ART’de yeri var mi?
L. Gianaroli

14:50 – 15:10

Ovulasyon induksiyonunda gerçekler ve efsaneler
M. Aboulghar

15:10 – 15:30

Fertilitenin korunmasl global bakış 2010
J. Donnez

15:30 – 15:50

ART’de ilerlemelerin uluslar arası ve sosyal sonuçları
G. Grudzinskas

Üreme Tıbbında Gelişmeler – 2

16:20 – 16:40

PCOS: Genlerden Patofizyolojiye
A. Dunaif

16:40 – 17:00

IVM’de immatür oositlerin klinik kullanımı Dun, bugün ve yarın
R. C. Chian

17:00 – 17:20

Endometriozisde yeni ufuklar
E. Oral

17:20 – 17:40

ART’de OMES ve OMICS
M. Benkhalifa

05 HAZİRAN 2010 CUMARTESİ

SALON 1

08:30 – 08:50

Hyperandrogenizmin ayırıcı tanısı
F. Keleştemur

08:50 – 09:10

PCOS tanısı: Yeni sorunlar
B. Tarlatzis

09:10 – 09:30

4000 Çinli vakada PCOS tanısı: NIH, Rotterdam kriterleri veya AES?
Z. Chen

09:30 – 09:50

PCOS: Kardiovasküler ve metabolik riskier
R. Legro

11:30 – 11:50

Obezite, tip 2 diyabet ve PCOS: Ortak orijin?
B. Yıldız

11:50 – 12:10

Steroidler ve PCOS
S. Bulun

12:10 – 12:30

PCOS da ovulasyonun metabolik etkenleri
A. Dunaif

12:30 – 12:50

PCOS tedavisinin ovaryan fonksiyonlar uzerine etkileri
Z. Chen

15:00 – 15:20

PCOS’daklomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu
I. Messinis

15:20 – 15:40

PCOS tedavisinde metforminin rolü var mı?
K. Biberoğlu

15:40 – 16:00

PCOS’lu kadınlann tedavisinde aromataz inhibitorlerinin yeri var mı?
S. Bulun

16:00 – 16:20

PCOS’da oral kontroseptiflerin kullanımı: Risk ve yarar değerlendirmesi
B. Yıldız

17:00 – 17:15

Anovülatuvar PCOS’da ilk seçenek tedavi: Degişiklik zamanı geldi mi?
R. Homburg

17:15 – 17:30

PCOS’da IVF/ISCI uygulamalarında FSH ilaç protokollerinin etkinliği ve güvenilirliği
M. Aboulghar

17:30 – 17:45

Endometrioziste ovulasyon indüsiyonu
A. Arıcı

17:45 – 18:00

PCOS’un cerrahi tedavi seçenekleri
T.C. Li

18:00 – 18:15

Ovaryan drilling: PCOS tedavisinde kolay yöntem
A. P. Ferraretti

05 HAZİRAN 2010 CUMARTESİ

SALON 2

08:30 – 08:50

Kemoterapi ve radyoterapinin üreme üzerinde etkileri
D. Meirow

08:50 – 09:10

Sitotoksik terapiden sonra testis fonksiyonlan
H. Tournaye

09:10 – 09:30

Oosit vitrifikasyonu ile fertilite kriyopreservasyonu
R. C. Chian

09:30 – 09:50

Dondurulmuş ovaryan dokunun ortotopik transplantasyonu
J. Donnez

10:30 – 10:50

Kanserli kadınlarda fertilitenin korunmasında yeni yöntem: Vitrifikasyon tekniği
S. Al Hasani

10:50 – 11:10

Jinekolojik kanserlerde fertilite koruyucu cerrahi
A. Ayhan

11:10 – 11:30

Meme kanserli hastalarda fertilitenin korunması
D. Meirow

11:30 – 11:50

Testis kök hücre bankaları
H. Tournaye

15:00 – 15:20

Gametten implantasyona: Fertilizasyon ve embryo gelişimi
M. Benkhalifa

15:20 – 15:40

Gebelik için implantasyon faktorleri
Ö. Taşkın

15:40 – 16:00

Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları : Yeni görüşler
A. Makrigiannakis

16:00 – 16:20

Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları : Kanıta dayalı bakış
T. C. Li

16:20 – 16:30

TARTIŞMA

17:00 – 17:20

Folikogenezisin endokrin kontrolü
I. Messinis

17:20 – 17:40

Granulosa hücreleri ve oosit kalitesi ve endometrium: Daha iyisi için bir ilişki var mı?
M. Benkhalifa

17:40 – 18:00

İmplantasyonun fizyolojisi : Gen ekspresyonu reseptiviteyi nasıl etkiler?
A. Makrigiannakis

18:00 – 18:20

Ovulasyon indüksiyonunda yeni biobelirteçler
D. Loutradis

06 HAZİRAN 2010 PAZAR

SALON 1

08:30 – 08:50

AMH : PCOS’da kullanımı
V. Kontopoulos

08:50 – 09:10

PCOS, Obezite ve IVF
A. Ljubic

09:10 – 09:30

PCOS hastalan için IVM
A. Demirol

09:30 – 09:50

PCOSlu kadınlarda IVF/ICSI: Zorluklar ve Çözümleri
B. Urman

10:30 – 10:50

PCOS : Yeni konseptler ve tedaviler
J. Qiao

10:50 – 11:10

Hayat tarzı terapisi ve PCOS da fertilite
R. Legro

11:10 – 11:30

PCOS ve Abortuslar
R. Homburg

11:30 – 11:50

Hirsutizm tedavisi
F. Keleştemur

12:00 – 12:20

IVF sonuçlarını etkileyen faktörler
J. Qiao

12:20 – 12:40

Erkek faktorürünün infertilite tedavisinde önemi artıyor mu?
G. Grudzinskas

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu