ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

721

Derneğimiz olağan Genel Kurul toplantısı 09 Eylül 2018 tarihinde saat 11:00’de aşağıdaki gündemle Mustafa Kemal Mah. 2124 Sokak No: 4 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır. Genel Kurul çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16 Eylül 2018 tarihinde (Bu tarihi dikkate alınız) tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın aynı gündemle yapılacaktır. Üyelerimizin katılımı önemle rica olunur.

Prof. Dr. Bülent GÜLEKLİ
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Derneği Başkanı

Gündem

 1. AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU
 2. DİVAN’IN OLUŞMASI
 3. YÖNETİM VE DENETİM KURULU FAALİYET RAPORLARI VE DÖNEMSEL BİLANÇONUN OKUNMASI
 4. YÖNETİM, DENETİM KURULLARI VE DÖNEMSEL BİLANÇONUN İBRASI
 5. YENİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ SEÇİMİ
 6. TÜZÜĞÜN DERNEKLER KANUNUNUN VE/VEYA YÖNETMELİĞİNE AYKIRI MADDELERİNİN (AŞAĞIDA YAZILI ŞEKİLDE) DEĞİŞTİRİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
  1. Tüzüğün başlığının ‘’ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’’ şeklinde düzeltilmesi,
  2. Tüzüğün 7. maddesinin ‘’Çağrı Usulü’’ başlıklı bölümünün Dernekler Yönetmeliği’nin 14. maddesine göre yeniden düzenlenmesi,
  3. Tüzüğün 8. maddesinde yer alan ‘’Yönetim Kuruluna seçilebilmek için üye hakkında herhangi bir cezai işlem veya yaptırım uygulanmamış olmak koşulları gereklidir’’ cümlesinin tüzükten çıkarılması,
  4. Tüzüğün 10. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan ‘’üye’yi’’ ifadesinin ‘’üyeleri’’ şeklinde düzeltilmesi,
  5. Tüzüğün 14/1. maddesinde yer alan ‘’Üyelerden giriş aidatı olarak 50 TL’’ ifadesinin ‘’Üyelerden giriş aidatı olarak 2008 yılı için 50 TL’’ şeklinde düzeltilmesi,
  6. Tüzüğün 15. maddesinde yer alan ‘’beşyüzbin TL’yi aşması’’ ifadesinin ‘’mevzuatta belirtilen limiti aşması’’ şeklinde düzeltilmesi,
  7. Tüzüğün 15. maddesinin ‘’Tutulacak Defterler’’ başlıklı bölümünün Dernekler Yönetmeliği’nin 32. maddesine göre yeniden düzenlenmesi,
  8. Tüzüğün 15. maddesinin ‘’ Defterlerin Tasdiki’’ başlıklı bölümünün Dernekler Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre yeniden düzenlenmesi,
  9. Tüzüğün 16. maddesinin ‘’Yetki Belgesi’’ başlıklı bölümünün Dernekler Yönetmeliği’nin 46. maddesine göre yeniden düzenlenmesi,
  10. Tüzüğün 18. maddesinin ‘’Genel Kurul Sonuç Bildirimi’’ başlıklı bölümünün Dernekler Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre yeniden düzenlenmesi,
  11. Tüzüğün 18. maddesinin ‘’Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi’’ başlıklı bölümün Dernekler Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
 7. ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİNİN 2016 VE 2017 YILLARINA AİT BİLANÇO VE GELİR TABLOLARININ OKUNMASI
 8. DİLEK VE TEMENNİLER
 9. KAPANIŞ
Paylaş