Sempozyum

Üreme Tıbbı ve İnfertilite Sempozyumu (Prof. Dr. Mülazım Yıldırım Anısına)

20 ARALIK 2008

CUMARTESİ

SALON A

08:45 – 10:15

ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ
Oturum Başkanları: U. Çolgar, T. Durukan, U. Kuyumcuoğlu

08:45 – 09:05

Ovulasyon Fizyolojisi ve Fertilizasyon
U. Çolgar

09:05 – 09:25

İmplantasyon Fizyolojisi
A. Arıcı

09:25 – 09:45

Sperm ve Yumurta Transplantasyonu
E. Doğan

09:45 – 10:05

Endometrial Reseptive Artırılabilir mi?
M. Akar

10:05 – 10:15

Tartışma

10:15 – 10:30

Kahve Arası

10:30 – 12:30

PCOS
Oturum Başkanları: K. Biberoğlu, F. Saraçoğlu, G. Bozdağ

10:30 – 10:50

Tanısal Parametrelerin Kritik Analizi
K. Biberoğlu

10:50 – 11:10

Hiperandrojenemide Ayırıcı Tanı
F. Keleştimur

11:10 – 11:30

Ovulasyon İndiksiyonunda Yaklaşımlar
R. Aytaç

11:30 – 11:50

PCOS ve IVF/ICSI: Sorunlar, Sonuçlar
R. Pabuçcu

11:50 – 12:10

IVM IVF/ICSI’ nın yerini alacak mı?
B. Gülekli

12:10 – 12:30

Tartışma

12:30 – 13:30

Yemek Arası

13:30 – 15:00

ENDOMETRİOZİS
Oturum Başkanları: N. Çiçek, A. Arıcı, A. İ. Tekirdağ

13:30 – 13:50

Patofizyolojide Yeni Görüşler
H. Hassa

13:50 – 14:10

Evre 1 ve Evre 2 Endometriozis Tedavi Edilmeli midir?
H. Serdaroğlu

14:10 – 14:30

Endometriomalar IVF/ICSI Öncesinde Çıkarılmalı mıdır?
B. Baysal

14:30 – 14:50

Endometiroziste Yardımcı Üreme Teknikleri
R. Gürsoy

14:50 – 15:00

Tartışma

15:00 – 15:30

Kahve Arası

15:30 – 17:00

YAŞLANMA VE FERTİLİTE
Oturum Başkanları: M. Kesim, N. Turhan, C. Atabekoğlu

15:30 – 15:50

Prematüre Overyen Yetmezlik Etyoloji ve Koruma
S. Şahmay

15:50 – 16:10

Kanser Tedavisi ve Fertilitenin Korunması
M. Sönmezer

16:10 – 16:30

Kök Hücre Tedavileri İnfertiliteyi Ortadan Kaldıracak mı?
N. Fındıklı

16:30 – 16:50

Anti – Aging Ne kadar Başarılıyız?
N. Turhan

16:50 – 17:00

Tartışma

17:00 – 18:30

GAMET DONDURMA
Oturum Başkanları: T. İrez, M. Cıncık

17:00 – 17:20

Sperm ve Testis Dokusu Dondurulmasında Önemli Noktalar
E. Kervancıoğlu

17:20 – 17:40

Oosit Dondurulması: Vitrifikasyon Yeni Ufuklar Açabilir mi?
N. Çıray

17:40 – 18:00

Embriyo Dondurulması: Yeteri Kadar Başarılı mı?
L. Sökmensüer

18:00 – 18:20

Blastosist Vitrifikasyonu En Etkili Metotd Olabilir mi?
B. Balaban

18:20 – 18:30

Tartışma

SALON B

08:45 – 10:15

ÜREME CERRAHİSİNDE GÜNCEL KONULAR
Oturum Başlanları: F. Buyru, F. Avşar

08:45 – 09:05

ART Çağında Tübal Mikrocerrahinin Yeri
T. Çetin

09:05 – 09:25

Mülleryen Anomalilerin Cerrahi Tedavisi
S. Batıoğlu

09:25 – 09:45

Genital Kanserlerde Fertilite Koruyucu Cerrahi
F. Ortaç

09:45 – 10:05

Myomektomi ve Salpenjektomi: Ne zaman, kime uygulanmmalıdır?
F. Buyru

10:05 – 10:15

Tartışma

10:15 – 10:30

Kahve Arası

10:30 – 12:30

OVULASYON İNDİKSİYONU
Oturum Başkanları: T. Gürgan, S. Kahraman

10:30 – 10:55

YÜT’de rec hCG Kullanımının Yeri: Neden? Ne Zaman? Hangi Hastaya?
S. Kahraman

10:55 – 11:20

Hasta Dostu Tedaviler: Mümkün mü?
C. Demirel

11:20 – 11:45

GnRH Analogları Rutin Kullanılmalı mıdır?
İ. Çepni

11:45 – 12:10

ART’de Luteal Destek
H. Görkemli

12:10 – 12:30

ART’de Yeni Ufuklar
T. Gürgan

12:40 – 12:40

Tartışma

12:40 – 13:30

Yemek Arası

13:30 – 15:00

ÜREME TIBBI KOMP. TARTIŞMALI KONULAR – 1
Oturum Başkanları: A. Haberal, A. Yanık, M. Bahçeci

13:30 – 13:50

Çoğul Gebeliklerin Önlenmesi Mümkün mü?
T. Çamlıbel

13:50 – 14:10

OHSS Önlenmesi İçin Yaklaşımlar
M. Bahçeci

14:10 – 14:30

Ovulasyon İndiksiyonu Kanser
B. Gürateş

14:30 – 14:50

HRT Meme Kanseri
S. Kaleli

14:50 – 15:00

Tartışma

15:00 – 15:30

Kahve Arası

15:30 – 17:00

ÜREMEYE YARDIMCI TEKNİKLERDE TARTIŞMALI KONULAR 3
Oturum Başkanları: T. Mungan, B. Tekin, M. Doğan

15:30 – 15:50

Embriyo Transfer Tekniği: Başarıya Katkısı
Y. Şahin

15:50 – 16:10

ART ile Tedavilerin Yeri
M. Doğan

16:10 – 16:30

Troid Hastalıkları ve İnfertilite
T. Aksu

16:30 – 16:50

Embriyo Redüksiyonu
A. Ergün

16:50 – 17:00

Tartışma

17:00 – 18:30

Üremeye Yardımcı Tekniklerde Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanı: T. Gürgan

Yuvarlak Masa Toplantısı: K. Vicdan, M. Bahçeci, T. Çamlıbel, S. Kahraman, E. Kervancıoğlu

21 ARALIK 2008

PAZAR

SALON A

09:00 – 10:30

PROGNOZ
Oturum Başkanları: T. Küçük, G. Bozdağ

09:00 – 09:20

Embriyo Kalitesini Etkileyen Paternal Faktörler
K. Aydos

09:20 – 09:40

COH Embriyo Kalitesi İlişkisi
K. Özgür

09:40 – 10:00

Kültür Vasatının Embriyo Kalitesi ve Başarıya Etkisi
L. Delilbaşı

10:00 – 10:20

En İyi Embriyo Nasıl Seçilmelidir?
M. Cıncık

10:20 – 10:30

Tartışma

10:30 – 11:00

Kahve Arası

11:00 – 12:30

İNFERTİLİTE TANISAL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: L. Şentürk, L. Cengiz, M. Üner

11:00 – 11:20

Erkek Faktörünün Değerlendirilmesi
E. Orhon

11:20 – 11:40

Over Rezervi Taramasının Yeri, Yöntemi, Prognoza Etkisi
E. Tavmergen

11:40 – 12:00

Fallop Tüplerinin ve Uterusun Değerlendirilmesi: Neden? Nasıl? Ne Zaman?
C. Fıçıcıoğlu

12:00 – 12:20

Açıklanamayan İnfertilite Var mıdır?
L. Şentürk

12:20 – 12:40

Üreme Tıbbında Hormonal Testlerin Değerlendirilmesi
E. Ora

12:40 – 13:30

Yemek Arası

13:30 – 15:00

ÜREMEYE YARDIMCI TEKNİKLERDE TARTIŞMALI KONULAR – 2
Oturum Başkanları: E. Tavmergen, İ. Esiner

13:30 – 13:45

Tekrarlayan IVF Başarısızlığında Yaklaşım Ne Olmalıdır?
E. Tavmergen Göker

13:45 – 14:00

Kötü Over Yanıtında Tedavi Seçenekleri
C. Ünlü

14:00 – 14:15

Preimplantasyon Genetik Tanı: Modası Geçti mi?
M. Bahçe

14:15 – 14:30

Blastosist Transferi Başarıyı Yeterince Artırır mı?
S. Yertel

14:30 – 14:45

Trombofili ve ÜYT
Z. Taner

14:45 – 15:00

Tartışma

SALON B

09:00 – 10:30

MENOPOZ
Oturum Başkanları: L. Mollamahmutoğlu, Y. Atay, H. Seyisoğlu

09:00 – 09:20

Hormon Tedavisi – Güncel Yaklaşımlar
G. Kurtay

09:20 – 09:40

Osteoporoz Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşım
H. Seyisoğlu

09:40 – 10:00

Hormon Tedavisi – Kanser İlişkisi
M. Erenus

10:00 – 10:20

Hormon Tedavisi – Kardiyovasküler Hastalık İlişkisi
F. Durmuşoğlu

10:20 – 10:30

Tartışma

10:30 – 11:00

Kahve Arası

11:00 – 12:30

İNTRA UTERİN İNSEMİNASYON
Oturum Başkanları: A. Yıldırım, M. Kamacı, S. Günalp

11:00 – 11:20

Gebelik Oranını Etkileyen Prognostik Faktörler
S. Günalp

11:20 – 11:40

IUI’da Sperm Hazırlama ve İnseminasyon Tekniği Nasıl Olur?
M. Çolakoğlu

11:40 – 12:00

Kontrollü Overyen Stimulasyonunda Kullanılan Ajan Başarıyı Etkiler mi?
A. Demirol

12:00 – 12:20

GnRH Antagonistlerinin IUI Başarısındaki Etkileri
M. Erdem

12:20 – 12:30

Tartışma

12:30 – 13:30

Yemek Arası

13:30 – 15:00

AİLE PLANLAMASI, ADOLESAN JİNEKOLOJİİ ETİK VE GÜNCEL
Oturum Başkanları: K. Sofuoğlu, E. Malatyalıoğlu

13:30 – 13:45

Türkiye’de Aile Planlaması Çalışmaları
H. Şatıroğlu

13:45 – 14:00

Kontrasepsiyonda Güncel Görüşler
C. Gülerman

14:00 – 14:15

Adolesan Jinekoloji
S. D. Cengiz

14:15 – 14:30

ÜYT Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
K. Vicdan

14:30 – 14:45

Üreme Tıbbında Etik
O. Kadayıfçı

14:45 – 15:00

Tartışma

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu