Sempozyum

Üreme Tıbbı Sempozyumu

14 ŞUBAT 2009

CUMARTESİ

08:45 – 09:00

AÇILIŞ
Prof. Dr. Recai Pabuçcu – Prof. Dr. Erol Tavmergen – Prof. Dr. İsmail Mete İtil

09:00 – 11:00

Üreme Endokrinolojisi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Refik Çapanoğlu – Prof. Dr. Ata Önvural

09:00 – 09:20

Ovulasyon Fizyolojisi ve Fertilizasyon
Cüneyt Barut

09:20 – 09:40

Implantasyon Fizyolojisi
Muammer Doğan

09:40 – 10:00

Sperm ve Yumurta Transplantasyonu
Erbil Doğan

10:00 – 10:20

Endometrial Reseptabilite Arttırılabilir mi?
Ömür Taşkın

10:40 – 11:00

Tartışma – Kahve Arası

11:10 – 14:00

PCOS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Atilla Köksal – Prof. Dr. Erol Tavmergen

11:10 – 11:30

Tanısal Parametrelerin Kritik Analizi
Kutay Biberoğlu

11:30 – 11:50

Hiperandrojenizmde Ayırıcı Tanı
Yılmaz Şahin

11:50 – 12:10

PCOS ve IVF/ICSI Sorunlar, Sonuçlar
Recai Pabuççu

12:10 – 12:30

IVM/ IVF/ICSI’nin Yerini Alacak mı?
Bülent Gülekli

12:30 – 12:50

Tartışma

13:00 – 14:00

Yemek Arası

14:00 – 16:00

İnfertilitede Tanısal Yaklaşım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Recai Pabuçcu – Doç. Dr. Cüneyt Eftal Taner

14:00 – 14:20

Erkek Faktörünün Değerlendirilmesi
Barış Altay

14:20 – 14:40

Over Rezervi Taramasının Yeri , Yöntemi , Prognoza Etkisi
Erol Tavmergen

14:40 – 15:00

Fallop Tüplerinin ve Uterusun değerlendirilmesi : Neden , Nasıl , Ne zaman?
Cem Fıçıcıoğlu

15:00 – 15:20

Açıklanamayan İnfertilite Var mı?
Levent Şentürk

15:20 – 15:40

Tartışma

15:40 – 16:00

Kahve Arası

16:00 – 17:20

Intrauterin Inseminasyon
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ali Baloğlu – Op. Dr. Çiğdem İspahi

16:00 – 16:20

Gebelik Oranlarını Etkileyen Prognostik Faktörler
Adnan Keklik

16:20 – 16:40

IUI ‘da Sperm Hazırlama ve İnseminasyon Tekniği Nasıl Olmalıdır?
Rüştü Ergür

16:40 – 17:00

Kontrollü ovaryan Stimulasyon Stratejisi Nasıl Olmalıdır?
Erkan Alataş

17:00 – 17:20

GnRH Antagonistlerin IUI Başarısında Etkileri
Ayşin Akdoğan

15 ŞUBAT 2009

PAZAR

09:00 – 11:00

Endometriozis
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Berrin Acar – Prof. Dr. Faik Koyuncu

09:00 – 09:20

Patofizyolojide Yeni Gelişmeler
Murat Ulukuş

09:20 – 09:40

Evre I ve Evre II endometriozis tedavi edilmeli mi?
Cüneyt Eftal Taner

09:40 – 10:00

Endometriomalar IVF / ICSI öncesinde çıkartılmalı mıdır?
Rafael Levi

10:00 – 10:20

Endometroizisde yardımcı üreme teknikleri
Cihat Ünlü

10:20 – 10:40

Tartışma

10:40 – 11:00

Kahve Arası

11:00 – 12:40

Üremeye Yardımcı Tekniklerde Tartışmalı Konular
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Turan Çetin – Op. Dr. Şivekar Tınar

11:00 – 11:20

Tekrarlayan IVF başarısızlığında yaklaşım ne olmalıdır?
Ege Tavmergen Göker

11:20 – 11:40

Tiroid hastalıkları ve İnfertilite
Gülnaz Şahin

11:40 – 12:00

OHSS önlenmesi için yaklaşımlar
Semra Oruç Kotlan

12:00 – 12:20

Ovulasyon indüksiyonu ve kanser ilişkisi
Hakan Yetimalar

12:20 – 12:40

Tartışma

12:40 – 13:40

Yemek Arası

13:40 – 15:10

Menopoz
Oturum Başkanları: Prof. Dr Abdullah Taşyurt – Op. Dr. Ferit Soylu

13:40 – 13:55

Hormon Tedavisi – Güncel Yaklaşımlar
Ferit Soylu

13:55 – 14:10

Osteoporoz tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar
Hakan Seyisoğlu

14:10 – 14:25

Hormon tedavisi – kanser ilişkisi
Semih Kaleli

14:25 – 14:40

Hormon tedavisi – Kardiovasküler hastalık ilişkisi
Cavidan Gülerman

14:40 – 14:55

Menopoz ve Anti-aging
Nilgün Turhan

14:55 – 15:10

Tartışma

15:10 – 15:40

Kahve Arası

15:40 – 17:20

Üreme Cerrahisinde Güncel Konular
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Oktay Erten – Prof. Dr. Bülent Gülekli

15:40 – 16:00

ART çağında tubal mikrocerrahilerin yeri
Turan Çetin

16:00 – 16:20

Müllerien Anomalilerin cerrahi tedavisi
Salih Sadık

16:20 – 16:40

Genital Kanserlerde fertilite koruyucu cerrahi
Uğur Saygılı

16:40 – 17:00

Myomektomi ve Salpinjektomi; Ne zaman. kime uygulanmalıdır?
Mehmet Özeren

17:00 – 17:20

Tartışma ve Kapanış

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu