Kurs

İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kursu – Ankara

Fotoğraflar

Sunumlar

Kötü Ovaryan Yanıtlı Hastalarda Koh Protokolleri
Doç. Dr. Berna Dilbaz

Klinisyen Gözüyle Kriyobiyoloji
Prof. Dr. Cem Somer Atabekoğlu

Iuı Kime, Ne Zaman, Kaç Defa
Prof. Dr. Bülent Gülekli

Sperm Kriyoprezervasyonu (Sperm Hücresinin Dondurularak Saklanması)
Bio. Erkin Kent

Endometriosis ve Yüt
Prof. Dr. Erol Tavmergen

Gonadotropinlerle Ovulasyon İndüksiyonu: Kritik Noktalar
Dr. Gamze S. Çağlar

Laparoscopıc Ovarıan Dıathermy In Women Wıth Polycystıc Ovary Syndrome
Prof. Dr. M. Turan Çetin

Ovaryan Doku Kriyoprezervasyonu
Murat Sönmezer

Non-Ivf Hastalarda Oral Ajanlarla Ovulasyon İndüksiyonu
Doç. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin

İnsulin Direnci ve Pcos
Doç. Dr. Özlem Evliyaoğlu Özdeğirmenci

Pcos’da Koh ve Gnrh Agonist Trigger’da Güncel Durum
Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Oosit Dondurulması
Bio. Semra Sertyel

Embriyo Kriyoprezervasyonu
Dr. Sinan Özkavukcu

Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromu (Ohss) Etyopatogenez ve Önleme Stratejileri
Prof. Dr. Timur Gürgan

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu