Kongre

V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi

28 EKİM 2015

ÇARŞAMBA

SALON A

10.00-12.00

ORAL KONTRASEPSİYONA GENEL BAKIŞ

10.15-10.35

Ülkemizde Oral Kontraseptif Kullanımı ve Dünya Pratiğinden Farklılıkları ve Sebepleri, Anne-Bebek Sağlığı Açısından Kontrasepsiyonun Önemi
Berna Dilbaz

10.35-10.55

Faruk Buyru (İzin verilmedi)

10.55-11.15

Kombine Oral Kontraseptif Haplar-Estrojen
Kutay Biberoğlu

11.15-11.35

DROSPİRENONE içeren Oral kontraseptivler
Engin Oral

13.15-15.05

ORAL KONTRASEPSİYONDAKİ YENİLİKLER

13.20-13.40

Endometrium ve Siklus kontrolünde Profestinler
Sezai Şahmay

13.40-14.00

Progestinler ve Metabolik Risk
Erkut Attar

14.00-14.20

Oral Kontrasepsiyonda Güçlü ve Güvenli Bir Seçenek
Fatih Durmuşoğlu

14.20-14.40

Endometriozisin yönetiminde Oral kontraseptiflerin yeri
Engin Oral

15.30-16.30

ÖDÜLE ADAY SÖZEL BİLDİRİLER

15.30-15.40

Ovaryum kriyoprezervasyonu ve ototransplantasyonu sonrasında ortaya çıkan primordiyal folikül kaybında folikül havuzunu koruyan baskılayıcı molekül kaybının rolü olabilir mi?
Soner Çelik

15.40-15.50

Yaprak Engin Üstün (İzin verilmedi)

15.50-16.00

Emre Pabuçcu (İzin verilmedi)

16.00-16.10

Yapay oosit aktivasyonu in vitro insan embriyo gelişimini bozabilir
Enver Kerem Dirican

16.10-16.20

İdyopatik tekrarlayan gebelik kaybı etyolojisinde luteal faz endometriyumun immunohistokimyasal olarak araştırılması
Banuhan Şahin

SALON B

13.15-15.00

PRATİK VE TEORİK VİTRİFİKASYON KURSU

SALON C

13.15-15.00

ASİSTAN OKULU

13.30-13.45

İnfertilitede Tarama Testleri Neler Olmalıdır? İnfertil Çifte Yaklaşım
Özlem Dural

13.45-14.00

Oral Ajanlarla Ovulasyon İndüksiyonunda Monitörizasyon ve hCG Zamanlaması
Emre Pabuçcu

14.00-14.15

IUI’da Başarıyı Etkileyen Faktörler
Ayşin Akdoğan

14.15-14.30

Ana Hatlarıyla Endometriozis Yönetiminde ESHRE 2014 Guideline
Şadıman Kıykaç Altınbaş

14.30-14.45

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarına Yaklaşım
Gülnaz Şahin

15.15-16.45

ASİSTAN OKULU

15.15-15.30

Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Ekipmanları
Nicel Taşdemir

15.30-15.45

Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri
Cem Çelik

15.45-16.00

1. Trimester Tarama Testlerinde Güncel Durum
Berkan Sayal

16.00-16.15

Plasenta Akreata
Cihan Çetin

16.15-16.30

Belgin Devranoğlu

29 EKİM 2015

PERŞEMBE

SALON A

09.00-09.30

MASASHIGE KUWAYAMA-CRYOTECH METODU

09.30-11.00

IVF VE İNFERTİLİDE TARTIŞMALI KONULAR 1

09.30-09.50

Polikistik Over Sendromunda Ganodotropin Tedavisi
Özlem Moraloğlu

09.50-10.10

PCOS’ta LOD Tedavisi
Ebru Öztürk

10.10-10.30

PKOS’ta IVF
Esma Sarıkaya

10.30-10.50

PCOS’da OHSS’yi Önleme Statejileri
Erkan Alataş

11.15-12.45

IVF VE İNFERTİLİDE TARTIŞMALI KONULAR 2

11.15-11.35

Adolesanlarda PCOS Yönetimi
Özlem Değirmenci

11.35-11.55

Pre-implantation genetic testing: Who wil benefit and what is the level of evidence?
Hakan Yaralı

11.55-12.15

Oocyte and Embryo Cryopreservation Technical and Legal Approaches
Başak Balaban

12.15-12.35

Sedat Kadanalı (İzin verilmedi)

13.30-14.30

UYDU SEMPOZYUMU YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNDE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİLER

13.30-14.30

Nick Macklon (İzin verilmedi)

14.30-16.00

ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ – 1

14.30-14.50

Semih Kaleli (İzin verilmedi)

14.50-15.10

Prematür Over Yetmezliği
Ramazan Mercan

15.10-15.30

Cemal Posacı (İzin verilmedi)

15.30-15.50

Kayhan Yakın (İzin verilmedi)

16.15-17.45

ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ – 2

16.15-16.35

AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı?
Sezai Şahmay

16.35-16.55

Individualized treatment based on ovarian reserve markers
Nikolaos Polyzos

16.55-17.15

Environmental and Developmental Origins of Ovarian Reserve
Nick Macklon

17.15-17.35

Dror Meirow (İzin verilmedi)

17.45-18.45

ÜREME CERRAHİSİ

17.45-18.05

Ektopik Gebeliklerde Yönetim
İbrahim Ürünsak

18.05-18.25

Sezaryen Skar ve Servikal Gebeliklerin Yönetimi
Semih Uludağ

18.25-18.45

Laparoskopik Isthmocele Tamiri ve Klinik Sonuçları
Murat Api

SALON B

09.30-11.00

ENDOSKOPİ VE FERTİLİTE KORUYUCU YÖNTEMLERİ

09.30-09.50

Laparoskopik Myomektomi vs Robotik Myomektomi
Ertuğ Kovancı

09.50-10.10

Fatih Şendağ (İzin verilmedi)

10.10-10.30

Hysteroscopic Treatment of Intrauterine Adhesions
Barış Ata

11.15-12.45

ENDOSKOPİ – 1

11.15-11.35

Selçuk Ayas (İzin verilmedi)

11.35-11.55

Histeroskopi Komplikasyonları
Yunus Aydın

11.55-12.15

Endometriozisin Medikal Tedavisi
Moşe Benhabib

12.15-12.35

Gökhan Bayhan (İzin verilmedi)

14.30-16.00

İNTERTİLİTE – 1

14.30-14.50

İnfertil Kadında Adneksiyial Kitlelerde Görüntüleme Yöntemleri
Mehmet Sıddık Evsen

14.50-15.10

İnfertilite ve Adneksiyal Kitlelerde Tümör Belirteçlerinin Yeri
Ali Rüştü Ergür

15.10-15.30

İnfertilitede Doppler Ultrasonografinin Yeri Var mıdır?
Ömer Tolga Güler

15.30-15.50

Adolesan ve Perimenopozda İnfertilite Tedavisi Yapılmalı mıdır?
Yusuf Üstün

16.00-17.45

ANDROLOJİ

16.15-16.30

Erkeğin Gençleştirilmesi: Male Rejuvenation
Murad Başar

16.30-16.45

Kanser Tedavisinde Erkek Üreme ve Cinsel Fonksiyonların Yönetimi
Ramazan Aşçı

16.45-17.35

Olgular eşliğinde başarısız ICSI, TESE (-) olgulara yaklaşım
Selahittin Çayan

17.45-18.45

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI VE ENDOSKOPİ

17.45-18.05

Ertan Sarıdoğan (İzin verilmedi)

18.05-18.25

Servikal Yetmezlikte Progesteron
Tansu Küçük

18.25-18.45

Ertan Sarıdoğan (İzin verilmedi)

SALON C

09.30-11.00

IVF’TE İNFERTİLİTEDE TARTIŞMALI KONULAR

09.30-09.50

Ovulasyon İndüksiyonunda Akılcı İlaç Kullanımı
Faruk Buyru

09.50-10.10

Tayfun Bağış (İzin verilmedi)

10.10-10.30

Endometrıal Reseptıvıte Değerlendirme ve IVF
Mehmet Çolakoğlu

10.30-10.50

Uterin Faktörlere Bağlı TGK’ında Laparoskopik Cerrahi
Cihat Ünlü

11.15-12.45

IVF’TE TARTIŞMALI KONULAR – 2

12.15-12.35

Kadın-Doğum Pratiğinde Medikolegal Sorunlar
Samet Bayrak

11.55-12.15

Heterotopik Gebeliğin Endoskopik ve Medikal Tedavisi
Talip Gül

11.35-11.55

Embriyo Transferi Teknikleri
Levent Şentürk

11.15-11.35

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım
Gamze Sinem Çağlar

14.30-16.00

İNFERTİLİTE – 2

14.30-14.50

HSG Tekniği ve Yorumu Nasıl Yapılmalıdır
Berna Seçkin

14.50-15.10

İnfertil Hastanın Hormon Değerlendirmesi Nasıl Yapılmalıdır?
Ercan Baştu

15.10-15.30

Semen Analizinin Tekniği, Yorumu ve Klinikteki Uygulaması
Göğşen Önalan

15.30-15.50

İnfertil hastalarda ultrasonografiyi nasıl kullanalım?
Şahin Zeteroğlu

16.15-17.45

ENDOMETRİOZİS – 1

16.15-16.35

Endometriozis Patogenezi
Mete Gürol Uğur

16.35-16.55

Endometriyoziste Oosit Kalitesi
Pınar Özcan

16.55-17.15

Endometriyum ve Endometrioziste Kök Hücreler
Murat Ulukuş

17.15-17.35

Ovaryan Endometriozis
Erkut Attar

17.45-18.45

İNFERTİLİTE – 3

17.45-18.05

İnfertilite İzole bir Üreme Sistemi Hastalığı mıdır yoksa Geniş bir Sağlık Sorunu Spektrumunun sadece bir Semptomu mu?
Kutay Biberoğlu

18.05-18.25

İnfertilitede Diagnostik Laparoskopi
İsmail Çepni

18.25-18.45

ART programlarında uterin kavitenin Histeroskopik değerlendirilmesi
Hasan Serdaroğlu

30 EKİM 2015

CUMA

SALON A

9.30 – 11.00

Endometriozis-2

9.30 – 9.50

Adolesanda Endometriozis
Recep Emre Okyay

9.50 – 10.10

Edometriozis İnfertilite
Tayfun Kutlu

10.30 – 10.50

Temel Ceyhan (İzin verilmedi)

11.15 – 12.45

PCOS-1

11.15 – 11.35

PKOS’un Folikülogenezise Etkisi
Tayfun Alper

11.35 – 11.55

The influence of ovarian manipulation on the endocrinology of PCOS
Roy Homburg

11.55 – 12.15

Anna Maria Mattei (İzin verilmedi)

12.15 – 12.35

PCOS’nun Uzun Dönem Sağlık Etkileri
Cavidan Gülerman

14.00 – 15.00

Uydu Sempozyumu

14.00 – 14.20

Ahmet Zeki Işık (İzin verilmedi)

14.20 – 14.40

Clinical Experience With Corifollitropin alfa
Cem Demirel

14.40 – 15.00

Ovulasyon İndüksiyonunun Dünü, Bugünü ve Geleceği
Erol Tavmergen

15.00 – 16.30

IVF Başarısındaki Faktörler

15.00 – 15.20

Why are commercial oocyte-secreted factors not helpful in IVF/IVM?
David Mottershead

15.20 – 15.40

The Selective Endometrium A new paradigm for understanding implantation
Nick Macklon

15.40 – 16.00

Effect of Heparin on IVF treatment outcome
Sesh Kamal Sunkara

16.00 – 16.20

Münire Erman Akar (İzin verilmedi)

SALON B

9.30 – 11.00

Fertilitenin Korunması

9.30 – 9.50

Dror Meirow (İzin verilmedi)

9.50 – 10.10

The role of ovarian tissue freezing in contemporary ferti lity preservation
Claus Yding Andersesn

10.10 – 10.30

Fertility Preservation Strategies in Pediatric Cancer Patients
Özgür Öktem

10.30 – 10.50

Oocyte cryopreservation for social reasons: Where are we now?
Claus Yding Andersesn

11.15 – 12.45

Açıklanamayan İnfertilite

11.15 – 11.35

Açıklanamayan İnfertilitenin Tanımı
Cem Demirel

11.55 – 12.15

Açıklanamayan infertilitede IUI ilk basamak tedavisi olmalımıdır?
Ahmet Erdem

12.15 – 12.35

Bülent Tıraş (İzin verilmedi)

15.00 – 16.30

Endometriozis-3

15.00 – 15.20

Anis Feki (İzin verilmedi)

15.20 – 15.40

Taner Usta (İzin verilmedi)

15.40 – 16.00

Gürkan Uncu (İzin verilmedi)

16.00 – 16.20

What is the ideal protocol for endometriosis in IVF?
Bernard Hedon

SALON C

9.30 – 11.00

Endoskopi ve Fertilite Koruyucu Yöntemler – 2

9.30 – 9.50

What is new in the management of hydrosalpinx in IVF?
Bernard Hedon

10.10 – 10.30

Günümüzde Robotik Cerrahinin Yeri
Ertuğ Kovancı

10.30 – 10.50

Victor Gomel (İzin verilmedi)

11.15 – 12.45

IVF’te Genetik

11.15 – 11.35

New Technologies in Genetics Diagnosis
Joep Geraedts

11.35 – 11.55

Anis Feki (İzin verilmedi)

11.55 – 12 15

Tek Gen Hastalıkları ve HLA Uyumluluğu Yönünde Preimplantasyon Genetik Tanı Uygulamalarının Türkiye için olan Özel Konumları ve Önemi
Rıdvan Seçkin Özen

12.15 – 12.35

Türkiye’de PGS Güncel Durum
Muhterem Bahçe

15.00 – 16.30

IVF’te Tartışmalı Konular – 3

15.00 – 15.20

Peter Humaidan (İzin verilmedi)

15.20 – 15.40

Ege Nazan Tavmergen Göker (İzin verilmedi)

15.40 – 16.00

Current Status of PGD / PGS
Joep Geraedts

16.00 – 16.20

The role of vitamin D in female infertlity Hope or hype?
Nikolaos Polyzos

16.45 – 18.15

MENOPOZDA TARTIŞMALI KONULAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

16.45 – 16.50

Klimakterik Dönemdeki Kadının İzlenmesi
Gülay Kurtay

16.50 – 16.55

Menopoz giriş
Fatih Durmuşoğlu

16.55 – 17.00

Hormon tedavisi ile kardiyoproteksiyon sağlayabiliyor muyuz?
Ümit İnceboz

17.00 – 17.05

Postmenopozal Osteoporoz
Serdar Özşener

17.05 – 17.10

Nilgün Turhan (İzin verilmedi)

17.10 – 17.15

Sezai Şahmay (İzin verilmedi)

31 EKİM 2015

CUMARTESİ

SALON A

09.30 – 11.00

MSRM OTURUMU

09.30 – 09.50

Omar Sefrioui (İzin verilmedi)

09.50 – 10.10

Ioannıs Messinis (İzin verilmedi)

10.10 – 10.30

Evidence based strategies in RIF. Novel approaches
Antonis Makrigiannakis

10.30 – 10.50

Problems and Complications During the Treatment of Infer1lity in Women with PCOS: How to Prevent and Manage?
Timur Gürgan

11.15 – 12.45

KLASİK IVF UYGULAMALARININ ÖTESİ

11.15 – 11.35

Rejuvenation of Gamete Cells; Past, Present and Future
Denny Sakkas

11.35 – 11.55

Morfokinetik kriterlere dayalı embriyo seçimi: Bu sadece bir başlangıç mı?
Necati Fındıklı

11.55 – 12.15

Application of OMICS technologies on Gamete and Embryo Selection
Denny Sakkas

12.15 – 12.35

Array CGH Tabanlı PGS: Güncel Durum ve Gelecek Beklentileri
Evrim Ünsal

13.45 – 15.15

IVF’TE MERKEZİ VERİ TABANI OLUŞTURMASI, KONSENSUS

13.45 – 14.05

Differences in ART registries between the U.S. and Europe
Markus Kupka

14.05 – 14.25

Markus Kupka (İzin verilmedi)

14.25 – 14.45

ART’s data collection in Turkey: Current Status, Problems and Solutions
Timur Gürgan

14.45 – 15.05

Mehmet Zafer Kalaycı (İzin verilmedi)

SALON B

09.30 – 11.00

İMPLANTANSYON & GEBELİK

09.30 – 09.50

İnce Endometriumun Yönetimi
Mesut Ökten

09.50 – 10.10

Tekrarlayan IVF başarısızlıkları
Ömür Taşkın

10.10 – 10.30

Mutlu Ercan (İzin verilmedi)

10.30 – 10.50

Gebelikte Hiperkoagulabilite
Metin Çapar

11.15 – 12.45

İNFERTİLİTE – 4

11.15 – 11.35

Unexplained infertility: What should be the first-line treatment?
Roy Humburg

11.35 – 11.55

Current practice in poor responders
Sesh Kamal Sunkara

11.55 – 12.15

Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Yüksek Yanıtın IVF’de Implantasyona Etkisi
Ulun Uluğ

12.15 – 12.35

Individualized controlled ovarian stimulation (iCOS)
Gürkan Bozdağ

13.45 – 15.15

IVF LABORATUVARINDA KALİTE KONTROLÜ

13.45 – 14.05

IVF Başarısında Kültür Medyumlarının Rolü: Rivayetler ve Gerçekler
Lale Sökmensüer

14.05 – 14.25

Realtime monitoring the IVF laboratory: Practical aspects
Ronny Janssens

14.25 – 14.45

IVF Witness: Safeguarding the daily work by Radio Frequency Identification (RFID) systems?
Ronny Janssens

14.45 – 15.05

Çevresel Etkilere Maruziyet ve İlaçların Sperm Üretimi Üzerine Etkileri: Güncelleme
Tülay İrez

SALON C

09.30 – 11.00

PCOS – 2

09.30 – 09.50

PKOS yönetiminde birinci basamak tedaviler
Tevfik Yoldemir

09.50 – 10.10

Peter Humaidan (İzin verilmedi)

10.10 – 10.30

Cumulin: a new oocyte-secreted factor of potential use as an IVM media additive
David Mottershead

10.30 – 10.50

PCOS-­Hiperandrojenizm ve yönetimi
Hikmet Hassa

11.15 – 12.45

FERTİLİTE KORUYUCU TEDAVİLER

11.15 – 11.35

Spontaneous recovery of ovarian function and fertility after cancer treatment
Kirsten Tryde Macklon

11.35 – 11.55

Fertility Preservation in Female Cancer Patients
Ali Ayhan

11.55 – 12.15

Serdar Dilbaz (İzin verilmedi)

12.15 – 12.35

Kırsten Tryde Macklon (İzin verilmedi)

13.45 – 15.15

ENDOSKOPİ-2

13.45 – 14.05

Luca Mencaglia (İzin verilmedi)

14.05 – 14.25

Asherman’ın Cerrahi Tedavisi
Bülent Haydar Dedeoğlu

14.25 – 14.45

Luca Mencaglia (İzin verilmedi)

14.45 – 15.05

Süleyman Eserdağ (İzin verilmedi)

Temel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Sunumları

[td_block_video_youtube playlist_yt=”CmUN29qBnkQ, R130lgLuxTY, jPv8FtI13_o, e3Kepr8INPA, ecFrQVmvuq8, iMerRiUnUS8, Ay245RIn8bo, vlyNl4Y7wrs, ZrJrKVsU6Uk, f5gmyAPo3GM, j_BG7PWAI0w, 6ywBHXM6wzA, uPFnorK0-is” tdc_css=””]

Fotoğraflar

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu