Kongre

2. Üreme Endokrinolojisi Endoskopi Kongresi

3 ARALIK 2009

PERŞEMBE

SALON A

19:00 – 19:30

Açılış Konuşmaları

19:30 – 21:00

Açılış Kokteyli

4 ARALIK 2009

CUMA

SALON A

08:00 – 09:00

Ön Kayıt

09:00 – 09:30

Pelvik Ağrı
Moderatör: Nihat Arıdoğan

09:00 – 09:30

Pelvik Ağrı
Victor Gomel

1. OTURUM

PCOS
Moderatörler: Cihat Ünlü, Sedat Kadanalı

09:50 – 10:10

PCOS Sendromunun Tanısı
Kutay Biberoğlu

10:10 – 10:30

PCOS’nda Anovulasyon ve Hiperinsülineminin Mekanizması
Hakan Yaralı

10:30 – 10:50

PCOS’lu Hastalarda Hiperandrojenizmin Yönetimi
Yılmaz Şahin

10:50 – 11:10

PCOS’nun Uzun Dönem Etkileri
Rıfat Gürsoy

11:10 – 11:30

Tartışma

11:30 – 11:45

Kahve Molası

11:45 – 12:30

Uydu Sempozyumu ( IBSA )
Moderatör: Ulun Uluğ

11:45 – 12:30

Üriner Gonadotropinlerin KOH’da Kullanımı
İbrahim Ürünsak

12:30 – 13:30

Öğle Yemeği

2. OTURUM

PCOS
Moderatör: Mithat Erenus, Levent Şentürk

13:30 – 13:50

PCOS’da Birinci Basamak Tedavi Nasıl, Ne Zaman, Ne kadar?
Tayfun Bağış

13:50 – 14:10

PCOS Tedavisinde Gonadotropinlerin Kullanımı
Recai Pabuçcu

14:10 – 14:30

PCOS’na Aşırı ve Kötü Cevap Verenlerde Alternatif Yöntem IVM
Bülent Gülekli

14:30 – 14:50

OHSS’nin Yönetimi
Turan Çetin

14:50 – 15:00

Tartışma

15:00 – 15:20

Kahve Molası

3. OTURUM

EMBRİYOLOJİ
Moderatörler: Sait Polat, Tansu Küçük

15:20 – 15:40

Oosit ve Over Dokusunu Hangi Yöntemle ve Nasıl Dondurmalı?
Engin Enginsu

15:40 – 16:00

Co Culture Tekniği Ve Uygulama Alanları
Semra Sertyel

16:00 – 16:20

Mikromanipülasyon Teknikleri ( AH. MiKroenjeksiyon, PGD )
Başak Balaban

16:20 – 16:40

Vitrifikasyon Tekniği
Patrick Quinn

16:40 – 17:00

Embriyonik Kökö Hücre Araştırmaları ve Etik
Mehmet Cıncık

17:00 – 17:20

Sperm Seçmede Yeni Yöntemler ve ART Başarısına Katkısı
Esat Orhon

17:20 – 17:30

Tartışma

19:00 – 23:00

Kebap Gecesi

SALON B

1. OTURUM

ENDOMETRİOZİS
Moderatörler: Sinan Berkman, Yılmaz Atay

09:50 – 10:10

Endometriozisin Patogenezi
Murat Ulukuş

10:10 – 10:30

Endometriozis ve İnfertilite
Hasan Serdaroğlu

10:30 – 10:50

Endometriozis’de COS Nasıl Olmalı? IVF Başarısızlığında Ne Yapabiliriz?
Ege Tavmergen

10:50 – 11:10

Perioneal Endometriozis ve Endometiomalar’da da: Cerrahi mi? IVF mi?
Timur Gürgan

11:10 – 11:30

Overian Rezerv Testlerinde Yeni Yaklaşımlar
Erkut Attar

11:30 – 11:45

Kahve Molası

2. OTURUM

ENDOMETRİOZİS
Moderatörler: Fatih Durmuşoğlu, Devrim Tok

13:30 – 13:50

Adenomyozis Nasıl Teşhis ve Tedavi Edilir?
Bülent Tıraş

13:50 – 14:10

Myomlar ve İnfertilite
Engin Oral

14:10 – 14:30

Myomektomi IVF Öncesi mi, Sonrası mı?
Mustafa Bahçeci

14:30 – 14:50

Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Cerrahi
Saffet Dilek

14:50 – 15:00

Tartışma

15:00 – 15:20

Kahve Molası

3. OTURUM

ENDOKRİN
Moderatörler: Gülay Kurtay, Teksen Çamlıbel

15:20 – 15:40

Menopoz’un Hormon Tedavisinde Güncel Durum
Sezai Şahmay

15:40 – 16:00

Menopozda Serm’lerin Yeri
Hakan Seyisoğlu

16:00 – 16:20

Hormon Salgılayan IUD ve Endikasyonları
Cem Fıçıcıoğlu

16:20 – 16:40

GnRH Agonistler ve Antagonistler
Umur Çolgar

16:40 – 17:00

The Reprodiktive Hormones and Hearing: The Gender Difference
Borka Ceranic

17:00 – 17:20

Azospermik Erkeklerde Tedavinin (Hormonal, Cerrahi) Yeri ve Tese Tekniği
Selahattin Çayan

17:20 – 17:30

Tartışma

5 ARALIK 2009

CUMARTESİ

SALON A

1. OTURUM

Prof. Dr. Oktay Kadayıfçı Oturumu
Moderatörler: Victor Gomel, Owrang Djahanbakhch

08:30 – 08:40

Ç.Ü ve Tıp Fakültesi Tanıtım Filmleri

08:40 – 09:00

Prof. Dr. Oktay Kadayıfçı’nın Hayat Öyküsü
Cüneyt Evrüke

09:00 – 09:20

Hekimlikte Etik
Oktay Kadayıfçı

09:20 – 10:30

Plaket Töreni

10:30 – 10:45

Kahve Molası

2. OTURUM

HİSTEROSKOPİ
Moderatörler: Recai Pabuçcu, Esra Bulgan

10:45 – 11:00

Histeroskopik Myomektomi
Bülent Baysal

11:00 – 11:15

Histeroskopik Septum İnsizyonu
Ömür Taşkın

11:15 – 11:30

Histeroskopik Polipektomi
Sertaç Batıoğlu

11:30 – 11:45

Asherman Sendromu
Bülent Urman

11:45 – 12:00

Histeroskopik Tubal Kanülasyon
Temel Ceyhan

12:00 – 12:15

Tartışma

12:15 – 13:00

Uydu Sempozyumu ( Shering Bayer )
Moderatör: Cansun Demir

10:45 – 11:00

Oral Kontraseptiflerde Yeni Seçenekler
Faruk Buyru

13:00 – 14:00

Öğle Yemeği

3. OTURUM

ENDOSKOPİ
Moderatörler: Özcan Balat, Ayhan Coşkun

14:00 – 14:20

Histeroskopik Tubal Oklüzyon
Levent Toksöz

14:20 – 14:40

Adezyon Bariyerleri ve Endikasyonları
Hikmet Hassa

14:40 – 15:00

Endometrial Ablasyon Yöntemleri
Bilgin Gürateş

15:00 – 15:20

Ektopik Gebeliğin Endoskopik Tedavisi
Metin Çapar

15:20 – 16:20

Serbest Video Prezentasyonlar
Özcan Balat, Ebru Öztürk, M. Ali Vardar, Barış Güzel, Kenan Dolapçıoğlu, Bülent Haydardedeoğlu

16:20 – 16:30

Tartışma

16:30

Kapanış

20:00 – 23:00

Gala Yemeği

SALON B

VİDEO PREZENTASYONLAR

2. OTURUM

LAPAROSKOPİ
Moderatörler: Onur Bilgin, Umur Kuyumcuoğlu

10:45 – 11:00

Laparoskopik Myomektomi
Gürkan Uncu

11:00 – 11:15

Laparoskopi’de Overian Drilling
Muammer Doğan

11:15 – 11:30

Endometriomalarda Laparoskopik Cerrahi
Ali Ulvi Hakverdi

11:30 – 11:45

Adneksiyel Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım
Erol Tavmergen

11:45 – 12:00

Deep Endometriozisde Laparoskopik Cerrahi
Yücel Karaman

12:00 – 12:15

Tartışma

3. OTURUM

ENDOSKOPİ
Moderatörler: Semih Kaleli, Gürkan Yazıcı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu