KitapKongre

1. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi

1. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi Bildiri Kitabı

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Dosyayı İndir [1.47 MB]

1. Üreme Tıbbı Derneği Kongre Gazetesi

18. Nisan Kongre Gazetesi

19. Nisan Kongre Gazetesi

20. Nisan Kongre Gazetesi (1)

20. Nisan Kongre Gazetesi (2)

1. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi Bilimsel Program Sunumları

YÜT’de soft ovülasyon indüksiyonu avantajlı mıdır?
Recai Pabuçcu

Ovülasyon tetiklemede GnRHa kullanımı: Kanıtlar ve uygulama
Georg Griesinger

LH’ın YÜT ovarian hiperstimulasyonunda yeri var mıdır?
Ege Nazan Tavmergen Göker

İleri yaş infertil olgunun yönetimi
Cihat Ünlü

Oosit seleksiyonu: Morfolojik kriterler ve polskop kullanımı
Beatrice Dal Canto

Spermatogenezin moleküler temelleri
Esat Orhon

Şiddetli erkek infertilitesinde güncel yaklaşımlar
Semra Kahraman

IVM sikluslarında laboratuvar, IVM, IVF’in yerini alabilir mi?
Beatrice Dal Canto

YÜT’te çoğul gebelik ve embriyolog
Lale

Önleme stratejileri
Muammer Doğan

Başarılı testiküler sperm elde etmede belirleyici genetik faktörler
Barış Altay

Sperm motilitesi ve etkileyen faktörler (vitalite, immünoloji)
Tansu Küçük

Varikoselektominin infertilite tedavisindeki yeri
Lütfi Tunç

ROS: Dost mu, düşman mı?
Esat Orhon

İnfertil erkeğin değerlendirilmesi
Yaşar Özgök

Temel semen analizi
Serdar Günalp

Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma Merkezi
Nilüfer Çalımlıoğlu

PGD: Polarbody, blastomer, trofoblast biopsisi
Çağrı Beyazyürek

EmEmbriyo seçimi 2008 ve ötesi
Catherine Racowsky

Tekrarlayan ART başarısızlığında lab yönetimi
Lale Delilbaşı

Embriyo dondurma ve blastosist vitrifikasyonu
Zafer N Candan

Sperm preparasyon yöntemleri (semen ve TESE)
Gülnaz Şahin

IVF Laboratuvarında kalite kontrolu
Gloria Caldero

YÜT uygulamalarına yönelik ekipman
Don Rieger

Embriyo kültür ortamlarının tarihsel gelişimi; YÜT mediumları
Don Rieger

Fetal redüksiyon ve sonuçları
Rıza Madazlı

YÜT gebelikleri yüksek riskli mi?
Atıl Yüksel

YÜT çoğul gebeliklerinde prenatal tarama tanının sınırları
Zeki Taner

Luteal faz desteğinde östrojenlerin yeri
Levent Şentürk

Embriyo transferinde başarıyı etkileyen faktörler
Erdal Aktan

Tek / multiple embriyo transferi
Kemal Özgür

PGD embriyoda HLA uyumunun saptanması
Hale Karagözoğlu

Üreme genetiği ve tekrarlayan ART başarısızlığında PGD
Muhterem Bahçe

Anöploidi taramasında PGD iyi bir embriyo seçim yöntemi midir?
Necati Fındıklı

Kontrasepsiyonda progesteronlar
Cavidan Gülerman

Progesteronlu RIA: Kime?
Umur Çolgar

Oral kontrasepsiyonda kar / zarar dengesi
Merih Bayram

YÜT’de minimal monitarizasyon yeterli mi?
Mustafa Uğur

YÜT uygulamaları öncesi kavitenin değerlendirilmesi: HSG
Mehmet İdil

YÜT uygulamaları öncesi kavitenin değerlendirilmesi: SIS
Mehmet Erdem

OHSS’den kaçınmak için yeni stratejiler
Rüştü Ergür

İnfertilite incelemelerinde minimalist yaklaşım yararlı mı?
Tamer Erel

İnfertilite ve sigara içimi
J. de Mouzon

Embriyo seleksiyonu (Sessiz embriyo)
Nadir Çıray

Metafaz I arrest olgularda histolojik ve klinik değerlendirme
Ertan Kervancıoğlu

IVF lab’de kalite kontrolu nasıl sağlanmalı?
Lale Delilbaşı

Oosit vitrifikasyonu
Patrick Quinn

Oligospermik olguya yaklaşım
Hakan Şatıroğlu

İnfertil erkekte cerrahi tedavi
Selahittin Çayan

İnfertil erkekte medikal tedavinin yeri var mı?
Bülent Semerci

Kanıta dayalı tıp prespektifinden güncel hormon tedavisi önerileri
Kutay Biberoğlu

Ürogenital atrofi
Sezai Şahmay

Meme Kanseri: Epidemiyoloji ve patogenez
Hakan Seyisoğlu

Kardiyovasküler hastalık önlem stratejileri
Fatih Durmuşoğlu

HPV aşısı kime? Ne zaman? Nasıl?
İlkkan Dünder

Adolesanda disfonksiyonel kanamalar
Fulya Dökmeci

Adolesanda endometriosis
Sevim Dinçer Cengiz

TESE başarısını etkileyen yeni yöntemler: Genetik testler
Bülent Alıcı

TESE başarısını etkileyen yeni yöntemler: Radyolojik yöntemler
Kaan Aydos

TESE başarısını etkileyen yeni yöntemler: Konvansiyonel yöntemler
Barış Altay

Oosit donasyon programında sonuçları etkileyen faktörler
Mustafa Bahçeci

PCOS’ta OHSS’yi önlemeye yönelik ovulasyon indüksiyonu stratejileri
Murat Celiloğlu

PCOS’ta GnRH agonisti mi antagonisti mi?
Engin Oral

ICSI’de matür sperm seçiminde yeni bir yöntem (PICSI – dish)
Serdar Günalp

II.ci ve III.cü gün embriyo transferi: Hangisi tercih edilmeli?
Lynette Scott

AHA ve defragmantasyonun YÜT sonuçlarına etkisi var mı?
Gloria Calderon

YÜT ve beklenmeyen gebelik sonuçları
Catherine Racowsky

YÜT bebeklerinin neonatal sonuçları
Mete Akısü

YÜT için genetik danışma gerekli midir?
Ferda Özkınay

İnsülin hassaslaştırıcılar: Gebelik ve PCOS tedavisindeki yeri
Jose Serna

PCOS’da IVM , ART’ye alternatif olabilir mi?
Timur Gürgan

PCOS’a modern yaklaşım
Christoph Keck

Embriyo kültür mediumlarının tarihsel gelişimi
John Biggers

Endometrioziste implantasyon etkilenir mi?
Bilgin Gürateş

Endometriomalara ART öncesi yaklaşım ne olmalı?
Sertaç Batıoğlu

Kanıta dayalı tıp perspektifinde endometriozise yaklaşım
Hassan Sallam

Endometriozisin konservatif tedavisinde yeni yaklaşımlar
Christoph Keck

POF’da açılımlar
Cem Fıçıcıoğlu

Düşük cevaplı olgularda GnRH antagonist uygulamaları
Geoffrey Trew

Pelvik ve over cerrahisinin over rezervine etkisi
Yılmaz Şahin

Gonadotropinlere over cevabı öngörülebilir mi?
Ahmet Zeki Işık

İlk önce histeroskopik septum rezeksiyonu mu IVF mi?
Turan Çetin

İmplantasyon oranını arttırabilir miyiz?
Erkut Attar

Endometriumun YÜT başarısındaki yeri
Rıfat Gürsoy

Ovülasyon indüksiyonu endometriumu etkiler mi?
Ömür Taşkın

IUI’dan YÜT’e ne zaman geçilmeli?
Faruk Buyru

IUI için optimal zamanlama
Tansu Küçük

IUI olgularında rFSH ve uFSH
Jose Serna

Preimplantasyon embriyo metabolizması ve kültür sistemleri
Yves Menezzo

Embriyonun implantasyon potansiyelini belirleyen sperme ait faktörler
Engin Enginsu

Naturel siklusta IVF ve IVM
Patrick Quinn

IVM sikluslarında FSH kullanımı: Endikasyon ve kontrendikasyonlar
Bülent Gülekli

Ovülasyon indüksiyonunda OK kullanımının kritik analizi
Erkan Alataş

Ovülasyon indüksiyonunda androjenlerin yeri
Bülent Baysal

Ovülasyon indüksiyonunda aromatazların yeri
Michel Abu Abdallah

Endometriosisde kanser riski
Faruk Köse

Meme kanserinde fertilitenin korunması
Cem Demirel

Geçirilmiş kanseri olan olgularda YÜT uygulaması sorun mu?
Semih Kaleli

Kanser geçirmiş olgularda fertilite koruyucu cerrahi
Ali Ayhan

YÜT’de kanser riski var mı?
Mohamed Aboulghar

ART’de lazer kullanımı
Aygül Demirol

Kötü embriyo kalitesini düzeltebilir miyiz?
Semra Sertyel

Metabolomik profil morfolojik değerlendirilerinin yerini alabilir mi?
Patrick Quinn

En iyi embriyoyu seçme olası mıdır?
Lynette Scott

Embriyo transfer tekniği: Başarıda pozitif etkisi var mı?
Hassan Sallam

YÜT’de çoğul gebelikler: risk ve önlemler
Pieraldo Inaudi

En iyi embriyoyu nasıl seçebiliriz?
Moncef Benkhalifa

YÜT uygulamalarında hasta seçimi ve hazırlanması
Erol Tavmergen

Kanıta dayalı tıp açısından luteal faz desteği
Mohamed Aboulghar

Ovarian folikülogenez desteklenmesinde rhCG’nin yeri
Michel Abu Abdallah

Prekonsepsiyonel cinsiyet seçimi, yaratılma özgürlüğü veya toplumsal sorumluluk
Johnny Awwad

Embriyonik kök hücre: Etik ve politik görüşler
Mehmet Cıncık

Kordon kanı – kök hücre: Tedavi olanakları
Serdar Bedii Omay

İnsan embriyonik kök hücresi: Yeni olanaklar
Ernesto Bosch

Prekonsepsiyonel çevrenin iyileştirilmesi
Nilgün Turhan

Kanıta dayalı tıpta tekrarlayan ART başarısızlıklarının yönetimi: Embriyolog gözü ile
Lale Sökmensüer

Kanıta dayalı tıpta tekrarlayan ART başarısızlıklarının yönetimi: Klinisyen gözü ile
Aydın Arıcı

Başarısız YÜT sonrası uterin kavitenin histeroskopik değerlendirilmesi
Rafael Levi

İntrauterin adezyonların tedavisi: Ashermann sendromu
Geoffrey Trew

PCOS’de cerrahi tedavi nasıl ? Ne zaman?
Hasan Serdaroğlu

YÜT öncesi myomektomi gerekli mi?
Yücel Karaman

Fotoğraflar

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu