Ana Sayfa Blog

Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu – 13 ( Konya )

mikro-cerrahi-kursu-konya-24-mart-2019-pazar
mikro-cerrahi-kursu-konya-24-mart-2019-pazar

Kayıt için Dernek Sekreterimiz Belma Hökelek ile irtibata geçebilirsiniz.
E-Posta: utd.sekreter@gmail.com
GSM: 0552 342 85 89

Kadın Doğum Disiplininde Hayvan Deneyi Modelleri Kursu

17 Kasım 2018 Cumartesi

9:00-9:30

Açılış Konuşmaları

OTURUM 1

Oturum Başkanları: Dr. Recai Pabuçcu – Dr. Nuray Bozkurt

09:30-09:45

Hayvan Deneyleri Gerekli midir?
Dr. Ömer Lütfi Tapısız

09:45-10:05

Rat Anatomisi ve Fizyolojisi
Vet. Dr. Barış Mülazımoğlu

10:05-10:25

Hayvan Deneylerinde anestezi ve Bakım Nasıl Olmalıdır ve neden önemlidir?
Vet. Dr. Okan Ali Aksoy

10:25-10:40

KAHVE ARASI

OTURUM 2

Oturum Başkanları: Dr. Aykan Yücel – Dr. Gürkan Bozdağ

10:40-10:55

Ratlarda preeklampsi modeli
Dr. Özlem Moraloğlu Tekin

10:55-11:10

Ratlarda Adezyon Modeli
Dr. Hakan Aytan

11:10-11:25

Ratlarda Endometriozis Modeli
Dr. Şadıman Kıykaç Altınbaş

11:25-11:40

Ratlarda Histerektomi Modeli
Dr. Ömer Lütfi Tapısız

11:40-11:55

KAHVE ARASI

OTURUM 3

Oturum Başkanları: Dr. Temel Ceyhan – Dr. Murat Sönmezer

11:55-12:10

Ratlarda ovaryan torsiyon modeli
Dr. Cihan Tuğrul

12:10-12:25

Ratlarda PCOS modelleri
Dr. Göğşen Önalan

12:40-12:55

Over Transplantasyonunda Hayvan Deneyi Modelleri
Dr. Hulusi Zeyneloğlu

12:55-14:00

ÖĞLE ARASI

OTURUM 4

Oturum Başkanları: Dr. Nafiye Yılmaz – Dr. Taner Turan

14:00-14:15

Ratlarda Tüp Ligasyonu Modeli
Dr. Gamze Sinem Çağlar

14:15-14:25

Ratlarda uterin hipertrofi modeli
Hayvan Deneylerinde Cep Telefonu Kullanım Modeli
Dr. Erdem Fadıloğlu

14:25-14:45

Hayvan Deneylerinde Jinekolojik Kanser Modelleri
Vet. Dr. Hüseyin Çakıroğlu

14:45-15:00

Kadın Doğum Disiplininde İnvitro Deneyler
Dr. Gökçe Öztürk Fincan

15:00-15:15

KAHVE ARASI

OTURUM 5 – Hayvan Deneylerinde Etik Paneli

Oturum Başkanları: Dr. Serdar Dilbaz – Dr. Onur Karabacak – Dr. Emre Karaşahin

15:15-15:30

Hukuki ve Etik Açıdan Hayvan Deneylerine Yaklaşım
Av. Dr. Neval Yılmaz

15:30-15:45

Hayvan Deneyleri Gerekli midir?
Dr. Fulya Kayıkçıoğlu

15:45-16:30

Tartışma

16:30-16:45

Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Sezin Ertürk Aksakal

Tarih:
17-18 Kasım 2018 Cumartesi/Pazar
Saat: 09:00-16:45

Teorik Eğitim – 17 Kasım 2018
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Pratik Eğitim – 18 Kasım 2018
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Deney Hayanları ve Araştırma Merkezi

Kurs Başkanı
Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin

Kurs Direktörleri
Doç. Dr. Ömer Lütfi Tapısız
Doç. Dr. Şadıman Kıykaç Altınbaş

Kayıt İçin İletişim
Op. Dr. Sezin Ertürk Aksakal
0505 387 65 50 – drsezer@gmail.com

Katılım ücretsizdir ve katılımcılara sempozyum sonunda katılım belgesi verilecektir.

Kayıt İçin İletişim
Op. Dr. Sezin Ertürk Aksakal
0505 387 65 50 – drsezer@gmail.com

ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimiz olağan Genel Kurul toplantısı 09 Eylül 2018 tarihinde saat 11:00’de aşağıdaki gündemle Mustafa Kemal Mah. 2124 Sokak No: 4 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır. Genel Kurul çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16 Eylül 2018 tarihinde (Bu tarihi dikkate alınız) tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın aynı gündemle yapılacaktır. Üyelerimizin katılımı önemle rica olunur.

Prof. Dr. Bülent GÜLEKLİ
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Derneği Başkanı

Gündem

 1. AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU
 2. DİVAN’IN OLUŞMASI
 3. YÖNETİM VE DENETİM KURULU FAALİYET RAPORLARI VE DÖNEMSEL BİLANÇONUN OKUNMASI
 4. YÖNETİM, DENETİM KURULLARI VE DÖNEMSEL BİLANÇONUN İBRASI
 5. YENİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ SEÇİMİ
 6. TÜZÜĞÜN DERNEKLER KANUNUNUN VE/VEYA YÖNETMELİĞİNE AYKIRI MADDELERİNİN (AŞAĞIDA YAZILI ŞEKİLDE) DEĞİŞTİRİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
  1. Tüzüğün başlığının ‘’ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’’ şeklinde düzeltilmesi,
  2. Tüzüğün 7. maddesinin ‘’Çağrı Usulü’’ başlıklı bölümünün Dernekler Yönetmeliği’nin 14. maddesine göre yeniden düzenlenmesi,
  3. Tüzüğün 8. maddesinde yer alan ‘’Yönetim Kuruluna seçilebilmek için üye hakkında herhangi bir cezai işlem veya yaptırım uygulanmamış olmak koşulları gereklidir’’ cümlesinin tüzükten çıkarılması,
  4. Tüzüğün 10. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan ‘’üye’yi’’ ifadesinin ‘’üyeleri’’ şeklinde düzeltilmesi,
  5. Tüzüğün 14/1. maddesinde yer alan ‘’Üyelerden giriş aidatı olarak 50 TL’’ ifadesinin ‘’Üyelerden giriş aidatı olarak 2008 yılı için 50 TL’’ şeklinde düzeltilmesi,
  6. Tüzüğün 15. maddesinde yer alan ‘’beşyüzbin TL’yi aşması’’ ifadesinin ‘’mevzuatta belirtilen limiti aşması’’ şeklinde düzeltilmesi,
  7. Tüzüğün 15. maddesinin ‘’Tutulacak Defterler’’ başlıklı bölümünün Dernekler Yönetmeliği’nin 32. maddesine göre yeniden düzenlenmesi,
  8. Tüzüğün 15. maddesinin ‘’ Defterlerin Tasdiki’’ başlıklı bölümünün Dernekler Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre yeniden düzenlenmesi,
  9. Tüzüğün 16. maddesinin ‘’Yetki Belgesi’’ başlıklı bölümünün Dernekler Yönetmeliği’nin 46. maddesine göre yeniden düzenlenmesi,
  10. Tüzüğün 18. maddesinin ‘’Genel Kurul Sonuç Bildirimi’’ başlıklı bölümünün Dernekler Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre yeniden düzenlenmesi,
  11. Tüzüğün 18. maddesinin ‘’Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi’’ başlıklı bölümün Dernekler Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
 7. ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİNİN 2016 VE 2017 YILLARINA AİT BİLANÇO VE GELİR TABLOLARININ OKUNMASI
 8. DİLEK VE TEMENNİLER
 9. KAPANIŞ

Mekanik Histeroskopi Kursu

Kayıt için Dernek Sekreterimiz Belma Hökelek ile irtibata geçebilirsiniz.
E-Posta: utd.sekreter@gmail.com
GSM: 0553 556 14 37

23 Ekim 2018

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarının Endoskopik cerrahi alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek
 • Histereskopik  operasyonlar için temel enstiruman ihtiyaclarını bilmek
 • Uterin kaviteye giriş, distensiyom media seçimi, uterin kavite görüntülenmesi
 • Operative histereskopide çeşitli enerji modalitelerinin nasıl kullanılacağı.
 • Komplikasyonların önlenmesi ve yönetim

TEORİK / 9.00 – 12.00

Cem FICICIOĞLU, Bülent BAYSAL

AÇILIŞ

9.00-9.20

Histereskopı endikasyonları, kullanılana alet ve gereçler
Dr. Cavidan Gülerman

9.20-9.40

Ofis histerekopi tekniği
Dr. Turan Çetin

SORU / CEVAP

9.50-10.10

Minor / Major histereskopik cerrahi: Polipler / Biopsi / IUD retansiyonı / Myom ve Septum Reseksiyonu dikkat edilmesi gereken noktalar
Dr. İlhan Şanverdi

SORU / CEVAP

10.20-10.40 / Kahve

10.40-11.00

Mekanik Histereskopi Kullanımı
Dr. Sadık Şahin

SORU / CEVAP

11.10-11.30

Histereskopik Sineşi açılması ve nüks önleme stratejisi
Dr. Tayfun Kutlu

SORU / CEVAP

11.40-12.00

Tanısal ve operatif Histereskopi komplikasyonları önlenmesi ve yönetimi
Dr. Zeynep Ece Utkan Korun

12.00-13.00 / Yemek

PRATİK / 13.00-17.00

Bilimsel Kurul
Bülent Gülekli
Timur Gürgan
Recai Papuçcu
Turan Çetin
Yılmaz Şahin
Erol Tavmergen
Cem Fıçıcıoğlu
Bülent Baysal
Cavidan Gülerman
Hüseyin Görkemli
Murat Sönmezer

Kurs Yöneticileri
Turan Çetin
Cem Fıçıcıoğlu
Bülent Baysal
Cavidan Gülerman
Tayfun Kutlu
İlhan Şanverdi
Sadık Şahin
Pınar Özcan
Osman Şevket
Melis Koçer Yazıcı
Zeynep Ece Utkan Korun
Belgin Devranoğlu
Ebru Çöğendez