Etkinlik

Üreme Tıbbında Genel Yaklaşımlar – İzmir

4 ARALIK 2010

CUMARTESİ

13:00 – 16:10

1. OTURUM: İnfertilite 2010
OTURUM BAŞKANLARI:
Ata Önvural
Nedim Karadadaş

13:30 – 13:50

İnfertilite değerlendirmesinde güncel yaklaşım
Bülent Baysal

13:50 – 14:10

IUI’de başarıyı arttırmanın yolları
Gülnaz Şahin Ege

14:10 – 14:30

YÜT başarısını belirleyici faktörler
N. Tavmergen Göker

14:30 – 14:50

YÜT’de komplikasyonlar azaltılabilir mi?
Ulun Uluğ

14:50 – 15:10

YÜT sistemlerinde kalite kontrolü
Ertan Kervancıoğlu

15:10 – 15:40

TARTIŞMA

15:40 – 16:10

KAHVE ARASI

16:10 – 18:20

2. OTURUM: Üreme Tıbbında Tartışmalı Konular 1
OTURUM BAŞKANLARI:
Turan Çetin
Sait Yücebilgin

16:10 – 16:30

Müllerian anomalilere YÜT öncesi yaklaşımda değişiklik var mı?
Turan Çetin

16:30 – 16:50

İnfertil olguda endometriozise cerrahi yaklaşımda güncel durum
Salih Sadık

16:50 – 17:10

Ovulasyon indüksiyonu ve endometrial reseptabilite
Ömür Taşkın

17:10 – 17:30

Hiperandrojenizmin ayırıcı tanısında güncel yaklaşım
Yılmaz Şahin

17:30 – 17:50

YÜT’de güncel yaklaşımlar
Şafak Hatırnaz

17:50 – 18:20

TARTIŞMA

5 ARALIK 2010

PAZAR

09:00 – 11:20

3. OTURUM: YÜT ve İnfertilitede Yeni Konseptler
OTURUM BAŞKANLARI:
Recai Pabuçcu
Ege N. Tavmergen Göker

09:00 – 09:20

AMH ovulasyon stimülasyonda yeni bir strateji mi getiriyor?
Erol Tavmergen

09:20 – 09:40

YÜT’de ovulasyon tetiklemede GnRHa analoglarının kullanımı
Recai Pabuçcu

09:40 – 10:00

Fertilite korumasında yenilikler
Murat Sönmezer

10:00 – 10:20

2010 YÜT yönetmeliğindeki değişikliklerin irdelenmesi
Tülay İrez

10:20 – 10:40

Erkek infertilitesinin medikal tedavisinde güncel yaklaşımlar
Barış Altay

10:40 – 11:00

TARTIŞMA

11:00 – 11:20

KAHVE ARASI

11:20 – 14:00

4. OTURUM: Kontrasepsiyon ve Menopoz
OTURUM BAŞKANLARI:
Ferit Soylu
Abdullah Taşyurt

11:20 – 11:40

Menopoz ve HRT: 2010
Hakan Seyisoğlu

11:40 – 12:00

Osteoporozun engellenmesinde güncel yaklaşım
Serdar Özşener

12:00 – 12:20

Kontrasepsiyonda güncel görüşler
Muammer Doğan

12:20 – 12:40

Yeni kontrasepsiyon seçenekleri
Umur Çolgar

13:00 – 14:00

YEMEK ARASI

14:00 – 16:10

5. OTURUM: PCOS – Endometriozis
OTURUM BAŞKANLARI:
Timur Gürgan
Şivekar Tınar

14:00 – 14:20

Tanıdan tedaviye PCOS
Bülent Gülekli

14:20 – 14:40

PCOS’da YÜT’ün zorlukları ve çözümleri
Timur Gürgan

14:40 – 15:00

Endometriozis patofizyolojisinde yeni gelişmeler
Murat Ulukuş

15:00 – 15:20

Endometriozisli infertil olguya kanıta dayalı yaklaşım
Engin Oral

16:10 – 18:30

6. OTURUM: Üreme Tıbbında Tartışmalı Konular 2
OTURUM BAŞKANLARI:
Berrin Acar
Cüneyt Eftal Taner

16:10 – 16:30

Luteal flaz desteğine güncel yaklaşım
Erkan Alataş

16:30 – 16:50

İnfertil olguda myomektomi gerekli mi: Güncel yaklaşım
Rafael Levi

16:50 – 17:10

DHEA, büyüme hormonu ve antioksidanların infertilitedeki yeri
Ayşin Akdoğan

17:10 – 17:30

Açıklanamayan infertilite de IUI / IVF
Erbil Doğan

17:30 – 18:00

TARTIŞMA

18:00 – 18:30

KAPANIŞ

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu