E-Bülten

Temmuz 2012 E-Bülteni

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Değerli Meslekdaşlarım,

Temmuz ayı e-bülteninde sizlerle tekrar birlikte olmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek isterim.Bu vesile ile geçen ay ve bu ay başında gerçekleşen aktivitelerimiz ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyorum.

27 Haziran 2012 tarihinde üreme tıbbı platformunu oluşturan diğer derneklerin başkanları ve birer üyeleri ve Dr. Mehmet Zafer Kalaycı başkanlığındaki Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile birlikte Ankara Ambassadore Hotel de bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Derneğimizi temsilen Prof.Dr.Erol Tavmergen, Prof.Dr.Murat Sönmezer ve Doç.Dr.Cavidan Gülerman bulunmuşlardır. Toplantıda halihazır ÜYTE yönetmeliği ile ilgili sorunlar ve yapılması planlanan yeni yönetmeliğe ilişkin önerilerimiz ve görüşlerimiz Bakanlık yetkililerine aktarılmıştır. Bu kapsamdamerkezlerin kazanılmış haklarının korunması, merkezlerde çalışan personelin özlük hakları, müstakil merkezlerde çalışan meslekdaşlarımızın sorunları, kadro kısıtlamaları, embryo transfer politikaları, cıhaz ve yerleşim planlarındaki düzenlemeler, eğitim sorunu ve bilhassa reprodüktif endokrinoloji yan dalının gerçekleştirilmesi, SGK ile ilgili sorunlar hakkında yaklaşık 4 saat süreli karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonunda diğer derneklerdeki meslekdaşlarımızla da yapıcı görüşmeler gerçekleştirildi. Bakanlık yetkilileri ile de oldukça samimi bir ortamda geçen konuşmalarımız sonucunda hastalarımıza da daha yararlı olacakyeni bir yönetmeliğin oluşturulacağını ümid etmekteyiz.

Temmuz 2012 tarihleri arasında Istanbul’da büyük bir başarı ile gerçekleştirilen 28.ESHRE kongresi ülkemiz üreme tıbbına mutlaka çok büyük yararlar sağlayacaktır. Kongre yerel başkanı yönetim kurulu üyemiz Prof.Dr.Timur Gürgan başkanlığında gerçekleştirilen bu kongre ESHRE tarihinde de birçok ilke şahit oldu. 10000’ e yakın katılımcısı ile ESHRE tarihinin en kalabalık kongresi olması yanı sıra, sözlü/poster bildiri müracatında da en yüksek talebi gören kongre olarak da ESHRE tarihine geçti. Ülkemizden de 220 sunum ile ve 500 e yakın katılımcı ile yoğun ilgi gören ilk ESHRE kongresi olma hüviyetini kazandı. Kongrenin mükemmel organizasyonu için ülkemiz adına Prof.Dr.Timur Gürgan hocaya tekrar teşekkür etmek isterim. Bu kongreye ÜTD de kendi standı ile katılarak, diğer katılan uluslararası derneklerle aynı platformda olma amacı ve gayreti içerisinde bulunduğunu ifade etmiştir. Bu sayede ülkemizin yurtdışına açılan derneği olma yolunda niyetini açıklamış, 2013 yılı kongremizin ilk duyuruları da İngilizce olarak standımızdan ve kongre merkezinin değişik bölgelerindenkatılımcılara dağıtılmıştır.

Temmuz ayının e-bülteni Ege Üniversitesi Aile Planlaması-İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Ege Tavmergen Gökerile Merkez Hekimleri Op.Dr.Ayşın Akdoğan, Op.Dr.Gülnaz Şahin, Op.Dr.Levent Erkan, Op.Dr.Nurgül Başoğul, Op.Dr.Özlem Keskiner ile Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD hekimlerinden Op.Dr.Levent Akman tarafından hazırlanmıştır. Kendilerine katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

1.Makale Human Reproduction Mayıs 2012’de yayınlanmış, Z.Haoula ve arkadaşları tarafından hazırlanan ve endometrial kanser ile PCOS arasındaki ilişkiyi araştıran bir meta analizdir. Toplam 14 çalışma irdelenmiş ve içlerinden karşılaştırmalı olan 5 çalışma meta analize dahil edilmiştir. Analiz sonucu pcos’lu kadınlarda endometrial kanser geliştirme riskinin yaklaşık 3 kat fazla olduğu öne sürülmüştür(Odds ratio:2.89 %95 CI: 1.51-5.48). Bu bulgunun yaşam boyu riske çevrildiğinde normal populasyonda %3 olan endometrialkanser riskinin PCOS’lu grupta %9 olduğu hesaplanmıştır. Ancak çalışmacılar yine de konuyla ilgili geniş katılımlı, prospektif populasyon çalışmalarına ihtiyaç olduğunu bildirmişlerdir.

2.Makale RBM Online Mayıs 2012’de yayınlanmış, G.Griesinger ve EM.Kolibianakis tarafından hazırlanan bir eleştiridir. Bloeckel ve ark.’larının 2011 de yayınlanan ve östradiol ön tedavisi ile antagonist sikluslarında gonadotropin indüksiyonuna başlama gününü haftanın belirli günlerine getirerek hafta sonu oosit toplama olasılığının azaldığı ile ilgili randomize kontrollü çalışmaları üzerine yorumlar yapılmıştır. Sonuçta oosit final matürasyonu için önceden tanımlanan kriterler kullanıldığında herhangi bir ön tedavi ile hafta sonu opu’dan kaçınabilmenin büyük ölçüde olasılık dışı olduğunu öne sürmüşlerdir.

3.Makale Human Reproduction Mayıs 2012’de yayınlanmış, K. Kirkegaard ve arkadaşları tarafından ´klinik embriyo değerlendirmede bir araç olarak time lapse monitorizasyon’ değerlendirilmiştir.Hayvan ve insan embriyolarında günümüze kadar yapılan time lapse monitörizasyon bulgularının özeti yapılmış ve erken embriyonik dönemde olası viabilite belirteçlerine ve embriyonik gelişimde dinamik parametrelere vurgu yapılarak embriyo seçiminde time lapse monitorizasyonun yeri değerlendirilmiştir.

4.Makale Fertil Steril Mayıs 2012de yayınlanmış, A. Simon ve N. Laufer tarafından yazılmış bir derlemedir. Tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarında klinik yaklaşımlar bu derlemede özet olarak ele alınmıştır. Klinik pratikte tekrarlayan IVF başarısızlığı olan hastaların yönetimindeki günümüzdeki bulgular bu derlemede başlıklar halinde ele alınmıştır.

5. Makale Fertil Steril Mayıs 2012’de yayınlanmış, A.Revel tarafından hazırlanmış bir derlemedir. Defektif endometrial reseptivite özet olarak ele alınmıştır. Endometrial reseptiviteye etki edenfaktörler gözden geçirilmiş ve reseptivite ile ilişkili olası yeni tanı ve tedavi araçları özetlenmiştir.

6. Makale Fertil Steril Mayıs 2012’de yayınlanmış, A.Palatnik ve ark. tarafından yapılan bir çalışmadır. Çalışmada klomifen sitrat ve letrozol ile yapılan ovulasyon indüksiyonlu IUI sikluslarında ovulasyon tetiklenmesi için optimal follikül çapının boyutları araştırılmıştır. Toplam 988 IUI siklusunun sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda her iki ilaç için HCG öncesi dominant follikül çapının 23-28 mm. aralığında olduğunda gebelik oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca dominant follikül çapı ile birlikte eşlik eden endometril kalınlığında gebelik olasılığında etkili olduğu izlenmiştir.

Keyifli okumalar dileriz, saygılarımızla.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu
Üreme Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu