E-Bülten

Mayıs 2012 E-Bülteni

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Değerli Meslektaşlarım,

Seçildiğimiz dönemin son E-Bülteninde sizinle beraber olmaktan çok mutluyum. Bu dönem içerisinde gerek E-Bültenimizle, gerek kongremizle, gerekse sempozyumlarımızla sizlerle birlikte verimli olduğumuzu umduğum bir zaman geçirdik. Özellikle basılan kitabımız ve klinik algoritmalar meslektaşlarımız arasında çok beğeni gördü ve ilgiyle izlendi. Beklentimizin biraz altında olmasına rağmen çok başarılı bir kongre geçirdik. 20 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştireceğimiz Genel Kurulumuzda yeni yönetimin bayrağı çok daha ileri taşıyacağına inanıyorum. Genel Kurulumuza katılımınızı özellikle istirham ediyorum. İki seneyi birlikte geçirdiğimiz değerli Yönetim Kurulu Üyelerimize hepinizin huzurunda teşekkürlerimi sunarım.

Bu ay ki E-Bültenimizin editörlüğünü Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reproduktif Endokrinoloji ve IVF ünitesinden Sn. Op. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin üstlendi. Kendisine ve bu çalışmada ona yardımlarını esirgemeyen mesai arkadaşları Sn. Doç. Dr. Esra Tonguç, Sn. Doç. Dr. Nafiye Yılmaz ve Sn. Doç. Dr. Turgut Var’a çok teşekkür ederim.

1. Makale, Huang H. ve arkadaşlarının Fertil Steril 2012 Nisan sayısında yayınlanan, Açıklanamayan infertilite’de farklı tedavilerin etkinliğini değerlendiren çok merkezli randomize bir çalışma olup, hastaları intraservikal inseminasyon (ISI) ,intrauterin inseminasyon (IUI), kontrollü ovaryan stimülasyon ve IUI(KOS-IUI), kontrollü ovaryan stimülasyon ve ISI(KOS-ISI )şeklinde 4 gruba ayırarak, yaşamsal faktörler, mesleki maruz kalınan etkenler ile tedavi sonuçları arasındaki ilişkiyi değerlendirmişler. Sonuçta; yaşamsal faktör ve maruziyetlerden sadece çay, kahve, alkol kullanımı ile gebelik ve canlı doğum arasında ilişki saptanmıştır. BMI, sigara kullanımı, uyuşturucu kullanımı, çevresel toksinler gibi diğer faktörlerin fertilite tedavi sonuçlarını etkilemediği gözlenmiştir.

2. Makale, Campo S.ve arkadaşlarının RBM online 2012 Nisan sayısında yayınlanan, Adenomyozis ve İnfertilite ilişkisini irdeleyen bir derleme olup, yazarlar Adenomyozis’in teşhisinde kullanılan ultrasonografi ve MRI gibi görüntüleme yöntemleri, infertiliteye neden olma mekanizmalarını açıklayan klinik ve deneysel araştırma bulgularından yola çıkarak adenomyozise bağlı infertilitenin düzeltilmesi için uygulanan yeni tedavi modaliteleri hakkında bilgi vermektedirler.

3. Makale, Munne S. ve arkadaşlarının, Fertil&Steril 2012 Nisan sayısında yayınlanan, iki ayrı merkezde aynı yaş grubunda ve farklı sikluslardaki oositlerden yapılan birinci polar cisim biyopsisi(FISH ile) sonuçlarını ve anöploidi frekansındaki değişimleri karşılaştırdıkları retrospektif bir çalışma olup sonucunda; aynı yaş grubundaki farklılıklara ek olarak merkezler arasında da farklılık gözlenmiştir. Bu durum, merkezlerde farklı stimülasyon protokolü kullanılmasına, uygulanan IVF işlemi veya FISH tekniğindeki farklılıklara bağlanmıştır. Yazarlar ayrıca, daha kapsamlı bir kromozom analizi ile (array CGH gibi) FISH den daha iyi sonuçlar elde edilebileceği ve sonraki siklusun daha iyi öngörülebileceği görüşündedirler.

4. Makale, ASRM komitesi tarafından hazırlanan ve Fertil&Steril Nisan 2012 sayısında yayınlanan, İnfertilite tedavisi sonrasında çoğul gebelikle ilgili ASRM komite görüşünü içeren bir bültendir. Bu bültenin klinisyene tedaviyle gelen çoğul gebeliği önleyici danışmanlığı sağlaması hedeflenmiştir. Bu bültende, ABD de çoğul gebelik insidansı gözden geçirilerek, çoğul gebelik insidansını etkileyen OI, SO, ART gibi farklı faktörler değerlendirilmekte ve çoğul gebelik komplikasyonları ve maliyeti tartışılarak infertilite tedavisinin yol açtığı çoğul gebelik riskini sınırlayacak acil önlemler hakkında öneriler sunulmaktadır.

5. Makale, Cobo A. ve arkadaşlarının, RBM online 2012 Nisan sayısında yayınlanan, düşük cevaplı hastaların yönetiminde yeni bir tedavi stratejisi olarak oositlerin metafaz II safhasında vitrifikasyonla biriktirildiği hastalarla, taze oositlerle IVF/embriyo transferi yapılan hastaların karşılaştırıldığı prospektif randomize bir çalışmadır. Sonucunda; düşük cevaplı hastalarda, vitrifikasyonla oositlerin biriktirilmesi ile düşük drop-out oranı, düşük transfer iptali, hasta başına yüksek canlı doğum oranı, vitrifiye embriyolarla daha fazla siklus ve yüksek kümülatif canlı doğum oranı sağlanmış olup, düşük cevaplı hastalar için başarılı bir alternatif tedavi olduğunu göstermişlerdir.

6. Makale, ESHRE komitesi tarafından, Human Reproduction 2012 Nisan sayısında yayınlanan, Türkiye’nin de içinde bulunduğu, 33 Avrupa ülkesinin 2007 yılı itibariyle 11 yıllık ART sonuçlarının bildirildiği bir veri analiz raporudur. Sonucunda, geçmiş yıllara göre ART siklus sayısında ve gebelik oranlarında 2007 yılından itibaren belirgin bir artış saptanmış fakat önceden düşmüş olan transfer edilen embriyo sayıları ve çoğul gebelik oranının yeniden arttığı ve bu artışta Türkiye’nin de payı olduğu sonucuna varılmıştır.

Hepinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir Mayıs ayı dilerim.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu
Üreme Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu