E-Bülten

Eylül 2011 E-Bülteni

Değerli Meslektaşlarım,

Şeker Bayramını kutladığımız bu sıcak yaz günlerinde sizlerle tekrar birlikte olmaktan çok mutluyum. Hem bayramınızı kutlamak hem de bu kadar uzun tatilde sizleri üreme tıbbının güncel yayınlarından uzak tutmamak için 9 ( dokuz ) adet ilginizi çekeceğini umduğum birbirinden güzel yazılar bulacaksınız.
Kitap çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Kongre hazırlıklarımız bitmek üzere ve hepinizin eline ulaştığını sandığım kongre programından memnun kaldığınızı düşünüyorum. Kongre ile ilgili tüm detayları www.utd2011.org adresinde bulabilirsiniz.

Bu ay ki makaleleri benim de Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nı yaptığım Ufuk Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar koordine etti. Kendisine uzmanlık öğrencileri Dr. Ayşegül Gülbahar, Dr. Didem Özdemir, Dr. Banu Yılmaz ve Dr. Bahadır Ertürk her aşamada yardım ettiler. Tüm değerli mesai arkadaşlarıma sizlerin ve Üreme Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ediyorum.

1. Makale RBM Online Ağustos 2011’de yayınlanmış ve Laetitia Jacquesson ile arkadaşları tarafından hazırlanmış bir çalışma olup, IVF sırasında Hepatit B virüsün sperm motilitesi ve fertilizasyona olumsuz etkilerini anlatmaktadır. Hepatit B virüsüyle enfekte erkeklerin spermatozoasında progresif motilitenin düştüğü ve IVF sonrası yüksek LFR (Fertilizasyon Hızında Azalma ) riski olduğu gösterilmiştir.
Orjinal MakaleTürkçe Çeviri

2. Makale Human Reproduction Ağustos 2011’de yayınlanmış ve Gnoth C. İle arkadaşları tarafından hazırlanmış bir çalışma olup, Yardımcı Üreme Tekniklerinde başarı oranlarını gösteren ilginç bir çalışmadır.
Orjinal MakaleTürkçe Çeviri

3. Makale Human Reproduction Ağustos 2011’de yayınlanmış ve Richardo S. Legro tarafından hazırlanmış bir çalışma olup, “ PCOS’lu kadınlarda IVF’ de adjuvan tedavi olarak metformin: Ne zaman tedavi vermek gereksizdir? ” konusunu anlatan bir yazıdır.
Orjinal MakaleTürkçe Çeviri

4. Makale RBM Online Ağustos 2011’de yayınlanmış ve Abbaa Sahran ile arkadaşları tarafından hazırlanmış bir çalışma olup, gonadotropinlerle ovulasyon indüksiyonu ve sonuçlarını gösteren bir çalışmadır.
Orjinal MakaleTürkçe Çeviri

5. Makale Fertil Steril Ağustos 2011’de basılmış ve Ana Cobo ile arkadaşları tarafından hazırlanmış bir çalışma olup, Oosit vitrifikasyonunda klinik uygulamalar: Sistemik review ve randomize kontrollü çalışmaların meta – analizini gösteren ilginç bir çalışmadır.
Orjinal MakaleTürkçe Çeviri

6. Makale Fertil Steril Ağustos2011’de yayınlanmış ve Sharon Lie Fong ile arkadaşları tarafından hazırlanmış bir çalışma olup, polikistik over sendromlu kadınlarda rekombinant folikül stimülan hormonla yapılan ovulasyon indüksiyonu sırasında AMH ve İnhibin B konsantrasyonlarının ovaryan cevabı göstermede kullanışlı birer belirteç olmadıkları belirtilmektedir.
Orjinal MakaleTürkçe Çeviri

7. Makale Human Reproduction Ağustos 2011’de yayınlanmış ve Alexander Swaton ile arkadaşları tarafından hazırlanmış olup, Polikistik görünümlü overler dışında polikistik over sendromu bulgularını taşımayan kadınların, IVF sırasında kısa dönem metformin tedavisinden yarar görmediklerini anlatan çift kör, plasebo kontrollü ve randomize bir çalışmadır.
Orjinal MakaleTürkçe Çeviri

8. Makale Fertil Steril Ağustos 2011’de yayınlanmış ve Michiel Simons ile arkadaşları tarafından hazırlanmış bir çalışma olup, Uterin septum rezeksiyonu için histeroskopik morcellatorün daha efektif olduğunu gösteren bir olgu sunumudur.
Orjinal MakaleTürkçe Çeviri

9. Makale yine Fertil Steril Ağustos 2011’de yayınlanmış ve Bruce S. Shapiro ile arkadaşları tarafından hazırlanmış olup, “ İn Vitro fertilizasyonda ovaryan stimülasyon sonrasında endometrial reseptivite yetersizliğinin belirlenmesi: Normal cevaplılarda taze ve donmuş embriyo transferi” karşılaştırılması yapılan prospektif randomize bir çalışmadır. Sonuç olarak Agonist protokollerin kullanıldığı randomize kontrollü çalışmalarda donmuş embriyo kullanılan transferlerdeki başarı oranları taze embriyo transferi kullanılanlardakinden daha yüksek olduğu görülmüştür.
Orjinal MakaleTürkçe Çeviri

Tüm içtenlikle Üreme Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu adına hepinizin Şeker Bayramınızı kutlar, iyi tatiller dilerim.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu.
Üreme Tıbbı Derneği Başkanı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu