E-Bülten

Ekim 2012 E-Bülteni

Prof. Dr. Erol Tavmergen

Sevgili Meslekdaşlarım,

Ekim ayı e-bülteninde sizlerle tekrar beraberiz. Ekim ayı yaz aylarından sonra çalışma ayı olarak görülmesine rağmen birçok kongrenin ve ayrıca bayramlarımızın olduğu bir ay olması nedeni ile çalışma takvimi bakımından oldukça kısa kaldı.

Bu arada yönetim kurulumuz çalışmalarına devam ederek bu dönem ki ilk sempozyumumuzu 04.11.2012 tarihinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde ortak bir faaliyet olarak düzenledi. Bu etkinliğimizin planlaması ile ilgili olarak, yönetim kurulu üyemiz Prof.Dr.Hüseyin Görkemli’nin gayretlerine ayrıca teşekkür etmek isterim. Sempozyumda 3 oturum gerçekleştirilecektir. 1. Oturumda “İnfertil çiftin değerlendirilmesi”, 2. Oturumda “Ovulasyon İndüksiyonu”, 3. Oturumda ise “IUI ve YÜT Komplikasyonları” konularındaki güncel bilgiler, konusuna hakim meslekdaşlarımızca aktarılıp, daha sonra interaktif bilgi alışverişi için bolca zaman ayrılacaktır. Böylece zaman zaman gözden kaçabilen ve gerek hastalarımızı gerekse de biz hekimleri zor durumda bırakabilen konular tartışılmış olacak ve günün sonunda sempozyuma katılan gerek katılımcılar gerekse de konuşmacıların birbirlerinden çok yararlanacaklarını ön görmekteyim.

ÜTD, bazı çevrelerce sadece kongre yapan bir dernek olarak lanse edilmeye çalışılsa da bunun böyle olmadığı çeşitli platformlarda yapmış olduğumuz, gerek biz hekimlerin çalışma koşullarının, özlük haklarının düzeltilmesine, gerekse tedavi etmekle yükümlü olduğumuz hastalarımızın menfaatlerinin korunması ve en yüksek standartta tedavi olabilme imkanlarının ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmaların sonuçlanması ile anlaşılacaktır. Bu arada infertilite tedavilerinin geri ödeme koşullarının olumlu yönde düzeltilmesine yönelik çabalarımız da sürmektedir. Ancak bir özel hastane zinciri ile devletin yapmış olduğu antlaşmayı da bu kapsamda anlamakta güçlük çekmekte olduğumuzu vurgulamam gerekir. Zira gerek Sağlık Bakanlığına bağlı, gerekse de Üniversite Hastanelerine bağlı birçok resmi YÜT Merkezi hizmet etme düşüncesi dışında bir düşüncesi olmadan, az gelirli hastalara en iyi hizmeti verebilecek durumdadır. Bu antlaşmanın bu perspektiften tekrar değerlendirileceğini ümit etmekteyiz.

Bu ayki makalelerin çevirisi ve derlenmesi görevini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Münire Erman Akar moderatörlüğündeki ekibi üstlenmiştir. Kendilerine Derneğimiz adına teşekkür ederim.

Makalerin bir kısmı komite görüşleri olup bu konulardaki güncel yaklaşım hakkındaki bilgilerimizin gözden geçirilmesi bakımından çok yararlı olacağını düşünmekteyim.

Bu ay ki makalelerin çevirisi ve derlenmesi görevini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Münire Erman Akar moderatörlüğündeki ekibi üstlenmiştir. Kendilerine Derneğimiz adına teşekkür ederim.

Makalelerin bir kısmı komite görüşleri olup bu konulardaki güncel yaklaşım hakkındaki bilgilerimizin gözden geçirilmesi bakımından çok yararlı olacağını düşünmekteyim.

Bu ayki ilk makalemizin başlığı: “Endometriozis ve İnfertilite : Komite kararı” dır. Bu makalenin kısa özeti : Endometriozisi olan kadınlar tipik olarak pelvik ağrı, infertilite ve adneksiyel kitle nedeni ile başvururlar ve cerrahi gerekli olabilir. İnfertilite nedeni ile başvuruda bulunan endometriozisli hastalarda çok farklı kompleks bir durum söz konusudur ve bunların bir kısmının da yanıtı olmayabilir. Bu makalede 2006 ASRM Practice Committee dökumanının bir güncellemesi yapılmıştır.

İkinci makalenin başlığı:” Uterus nakli: Hayvan araştırmaları ve insan Olasılıkları “ dır. Makalenin kısa özeti: Uterus nakli ile ilgili çalışmalar, infertilite araştırmalarında çözüm sağlayacak son nokta olarak düşünülen uterus naklinin, mutlak uterin nedenli infertilite tedavisi olarak insanlarda kullanılmaya başlamasından bu yana devam etmekte ve gelişmektedir. Bu derlemede, uterus naklinden fayda görebilecek hasta popülasyonu anlatılmıştır. Son yirmi yıl boyunca, uterus nakli üzerine yapılan hayvan çalışmaları özetlenmiştir. Ayrıca, yazarların, insanlar üzerindeki deneysel girişimlere dair görüşlerine yer verilmiştir.

Üçüncü makalemizin başlığı:” Ciddi Asherman sendromu ve amenorenin kapsamlı değerlendirilmesi” dir. Bu makalenin kısa özeti: Bu çalışmada ciddi Asherman sendromu ve amenoresi olan kadınlarda, preoperatif, operatif ve postoperatif bakımla, sonrasında yeniden başlayan menstürel siklusları ve gebeliği de içeren, kapsamlı bir yaklaşım tanımlamak amaçlanmıştır. Kapsamlı bir yaklaşımın, ciddi Asherman Sendromu olan kadınlardaki kötü prognozda, olası en iyi sonuçları sağladığı gösterilmiştir.

Dördüncü makalemizin başlığı: “Avrupa jinekolojik onkoloji derneği fertilite kolu’nun (şubesinin), malign ovarian tümörlerin konservatif tedavisi hakkındaki önerileri” dir. Makalenin kısa özeti: Borderline ovarian tümörü olan genç hastalarda, konservatif bir tedavi yaklaşımının, sağkalım üzerinde anlamlı bir etkisi yok gibi gözükmektedir ve fertilite ile ilgili sonuçlar genelde iyidir. Bu durum, başlangıç cerrahisi sırasında noninvaziv peritoneal implantlar belirlendiğinde bile benzer şekildedir. Tersi olarak, epitelyal over kanserli hastalarda, konservatif cerrahi sadece yeterli evrelemenin yapılabildiği, stage IA grade I (ve belki de II), seröz, müsinöz ve endometrioid tümörlerde düşünülmeli ve bu hastalarda dikkatli bir takip yapılmalıdır. Böyle bir yaklaşım, ayrıca stage IC grade I hastalıkta da tartışılabilir. Nonepitelyal malign over tümörü olan hastalarda, özellikle de malign germ tümörü olan hasta grubunda, yüksek kemosensitivitelerininden dolayı, genel olarak prognoz çok iyi olabildiğinden, nonepitelyal malign over tümörü olan hastalarda da, konservatif tedavi ayrıca uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.

Değerli Meslekdaşlarım, Sevgili Arkadaşlar,

Kurban Bayramı ve Cumhuriyetimizin 89. Kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramımız bu sene Ekim ayında ardı ardına yer alacak. Bu vesile ile hepinizin Kurban ve Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlar, aileleriniz ve tüm sevdikleriniz ile birlikte çok güzel, huzurlu ve mutlu bayram günleri geçirmenizi dilerim.

Gelecek e-bültenimizde görüşmek üzere,

Saygı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Erol TAVMERGEN
Üreme Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu