E-Bülten

Aralık 2011 E-Bülteni

Değerli Meslekdaşlarım,

Bu ay ki E – bültende yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu ayki AE – bültenimizde sorumlu editörlüğü Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Engin Oral yapmıştır. Kendisine ve bu bülteni hazırlamasında ona yardımcı olan Doç. Dr. Hatice Banu Kumbak Aygün’e teşekkür ederim.

1.Makale bir Cochrane review olup Eylül 2011 ‘de yayımlanan bu makalede endometriozisde ağrı yönetiminde akupunkturun yeri ve kullanımı değerlendirilmiştir.
Orijinal MakaleTürkçe Çeviri

2.Makale Kasım 2011’de Human Reproduction dergisinde İtalya’dan yayımlanmış bir yazı olup, bilateral endometrioma cerrahisinin menopoz yaşını etkilediği ve bilateral endometrioma kistektomi yapılan olgularda menopoz yaşının daha küçük olduğu ifade edilmiştir.
Orijinal MakaleTürkçe Çeviri

3.Makale Eylül 2011’de Fertility and Sterility dergisinde Belçika’dan yayımlanmış bir yazı olup, 4 cm altında endometrioması olan olgularda kortikal biyopsi örneklerinde kortikal stroma, foliküler dansite ve kortikal fibrozis değerlendirilmiş, kontralateral sağlıklı overden alınan doku örnekleri ile karşılaştırılmıştır. Endometriomanın ovaryan folikül rezervine negatif etkisi histolojik özellikler değerlendirilerek ortaya konulmuştur.
Orijinal MakaleTürkçe Çeviri

4.Makale Ekim 2011’de J Pediatr Adolesc Gynecol dergisinde Harvard Medical School’dan yayımlanmış bir yazı olup, adolesan populasyonunda endometriozis konusunda şimdiye kadar yapılan çalışmaları derlemiş ve bu konuda literatürün kısıtlı olduğu ifade edilerek, adolesan grupta endometriozis patofizyolojisi, tedavisi, progresyonu ve erken müdahale ile erişkin dönemdeki sekellerin engellenebileceği noktasında bilgiler edinilmesi için geniş kapsamlı ve uzun takip süreli çalışmalar yapılması gerektiğinin altı çizilmiştir.
Orijinal MakaleTürkçe Çeviri

5.Makale Ekim 2011’de online olarak Gynecol Oncol dergisinde Danimarka’dan yayımlanmış bir derleme olup, endometriozisde histolojik ve genetik değişiklikler değerlendirilerek endometriozisde neoplastik transformasyona yol açan muhtemel faktörler tanımlanmıştır.
Orijinal MakaleTürkçe Çeviri

Hepinizin sağlıklı ve mutlu bir Aralık ayı geçirmenizi dilerim.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu.
Üreme Tıbbı Derneği Başkanı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu