Duyurular

COVID 19 Aşısı Hakkında Duyuru

Covid 19 pandemisinde geldiğimiz nokta itibariyle aşılama programı, pandeminin kontrol altına alınabilmesi için elimizdeki en önemli güçtür.  Hem sağlık alanında hizmet veren bizlerin hem de hizmet almakta olan hastalarımızın aşılanmaları tedavi hizmetlerimizin etkinliğini ve güvenliğini arttıracaktır.

Mevcut aşıların, hem erkek hem de kadınlarda infertiliteye neden olduğunu gösteren herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle, hem gebe kalmaya yönelik tedavi planlanan hem de tedavi almakta olan tüm bireylerin aşı olmaları önerilmektedir. Gebeliğin erken dönemlerinde uygulanan aşının olumsuz etkilerine dair de herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle Yardımcı Üreme Teknolojileri (YÜT) ile tedavi başlanmadan önce aşılama şemasının tamamlanması ve etkin bağışıklığın elde edilmesi, gebelik sürecinde, hastalığa bağlı gelişebilecek komplikasyonların minimalize edilmesine katkı sağlayacaktır.

Aşıya bağlı ortaya çıkabilen kısa süreli ateşin, sperm parametrelerini belirgin biçimde etkilenmesi beklenmezken; hastalık sürecinde ortaya çıkabilen ateşin sperm parametrelerini geçici olarak da olsa olumsuz yönde etkileyebildiği bilinmektedir. Bu nedenle hastalığın önlenmesi ve aşı ile korunma, sadece kadın hastalarımız için değil, erkek hastalarımız için de önemlidir.

YÜT ile tedavi almakta olan hastalar üzerinde yapılan çalışmalar, hastalığı geçiren, aşı olan ve olmayan bireylerin, gebelik oranlarının, benzer olduğunu bildirmektedir. Sonuç olarak, aşının, YÜT’ den faydalanmakta olan hastaların tedavi başarıları üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Gebe kadınlarda, hastalığın aynı yaş grubundaki kadınlara göre, daha fazla yoğun bakıma yatış ve daha fazla mekanik ventilasyon ihtiyacına ve daha fazla ölüme neden olduğu bilinmektedir. Bu riskler, diyabet ve obezite gibi ek sağlık problemlerinin varlığında daha da artmaktadır. Bu nedenle, aşı şeması tamamlanmadan gebe kalan kadınların, hastalık açısından normal bireylerden daha yüksek riskli olmaları nedeniyle, optimal korunma için, aşı şemalarını tamamlamaları önerilmektedir. Gebelikte uygulanan aşı ile, gebe olmayan bireyler ile benzer bağışıklığın sağlanabildiği ve hastalığın geçirilmesi sonrasındakinden daha yüksek antikor düzeylerinin elde edilebildiği gösterilmiştir. Bunun yanısıra, aşı sonucunda hem kord kanında hem de anne sütünde antikor oluştuğu bildirilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde aşının güvenilirliğine yönelik yapılan çalışmalarda mRNA aşılarının gebeler ya da bebekleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı ve güvenli bulunduğu bildirilmektedir. Aşı olan gebelerde gebelik sonuçlarında aşıya bağlı herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, hastalığa bağlı erken doğum eylemi vb. pek çok olumsuz durumun ortaya çıkabildiği bilinmektedir.

Bu veriler ışığında, tüm hastalarımıza, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığına katkıda bulunmak adına, aşı olmalarını öneririz.

Saygılarımızla

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği
Yönetim Kurulu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu