DuyurularEtkinlik

1. Başkent İnfertilite Günleri

14-15 Haziran 2019
HiltonSA Hotel ANKARA

Davet

Sevgili meslektaşlarım,

Sizleri, Türkiye’de sağlık alanında eğitim veren ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Başkent Üniversitesinin Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı tarafından düzenlenen 1. Başkent İnfertilite Günleri’ne davet etmenin gururunu yaşıyorum.
1. Başkent İnfertilite Günleri ile başkentimizde bu toplantının bilimsel bir şölen tadında geçmesini  ve İnfertilite alanındaki tüm yenilikleri, konunun uzmanları ile birlikte gözden geçirermeyi planladık.  Bu nedenle ülkemizdeki infertiliteye gönül veren tüm kadın doğum uzmanlarını, asistanlarını, ürologlarımızı ve embriyologlarımızı davet etmekten çok memnun olacağız.

Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu
Sempozyum Başkanı

Bilimsel Program

14 Haziran 2019, Cuma

09:00 – 10:30İnfertil Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanları: Hulusi Bülent Zeyneloğlu, Volkan Kurtaran
09:00 – 09:45İnfertili çiftin değerlendirilmesi
Tayfun Bağış
09:45 – 10:30ÜYTE için hasta seçimi
Erhan Şimşek
10:30 – 10:45Kahve Arası 
10:45 – 12:00İnfertil Kadında Minimal İnvazif İşlemlerde Yenilikler
Oturum Başkanları: Yaprak Üstün, Berk Bildacı
10:45 – 11:00Üreme çağında Laparoskopik sakrohisteropeksi
Ömer Lütfi Tapısız
11:00 – 11:15Laparoskopik servikal serklaj
Göğşen Önalan
11:15 – 11:30Ofis histeroskopisinde yenilikler
Nafiye Karakas
11:30 – 11:45Günümüzde hangi HSG anormalliklerinde laparoskopi uygulanmalı?
Tuğba Ensari
11:45 – 12:00Hyfosy ve tubal kateterizayon
Yusuf Aytaç Tohma
12:00 – 12:45 Uydu Sempozyumu – ITF İlaç

 Oturum Başkanı: Hulusi Bülent Zeyneloğlu

PKOS’ta insülin direnci ve inozitollerin tedavideki yeri

Cavidan Gülerman

12:45 – 13:30Ögle Yemeği 
13.30 – 14:45ÜTCD IVF Okulu -1. Oturum
Oturum Başkanları: Serdar Dilbaz, Hüseyin Görkemli
13.30 – 13:45IVF stimulasyon protokolleri
Batuhan Özmen
13:45 – 14:00Opu Et standart uygulaması
Gamze Sinem Çağlar
14:00 – 14:15Luteal faz desteği
Nuray Bozkurt
14:15 – 14:30OHSS önlenmesi
Temel Ceyhan
14:30 – 14:45Erkek infertilitesinin genetik ve moleküler testlerle güncel yönetimi?
Kaan Aydos
15:00 – 16:15UTDC IVF Okulu -2.Oturum
Oturum Başkanları: Özlem Moraloğlu Tekin, Eser Çolak
15:00 – 15:15Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları
Recai Pabuçcu 
15:15 – 15:30IVF’te ovulasyon tetikleme farklılıkları
Ahmet Erdem
15:30 – 15:45IVF’te prematüre progesteron yükselmesi ve yönetimi
Mesut Öktem
15:45 – 16:00Luteal stimulasyon-Random stimulasyon
Bülent Berker
16:00 – 16:15Polikistik over sendromunda, IVF’te karşılaşılan zorluklar
Cihangir Mutlu Ercan
16:15 – 16:30Kahve Arası
16:30 – 17:00Frozen versus fresh single blastocyst transfer in ovulatory women: a multicentre,randomised controlled trial
Oturum Başkanı / Sunan: Yusuf Aytaç Tohma
16:30 – 16:45Hepsi donmuş mu?
Emre Pabuçcu
16:45 – 17:00Hepsi taze mi?
Kemal Özgür
17:00 – 18:15İnfertilitede Adjuvant Tedavinin Yeri
Oturum Başkanları: Mehmet Erdem, Pınar Çağlar Aytaç
17:00 – 17:15Ovaryen ototransplantasyon teknikleri
Murat Sönmezer
17:15 – 17:30İmmünoloji
Uğur Muşabak
17:30 – 17:45Ovaryen juveasyon
Yiğit Çakıroğlu
17:45 – 18:00İVF tedavisinde istmoselin olumsuz etkileri yönetimi
Bülent Tıraş
18:00 – 18:15İnce endometrium, ne yapılabilir ?
Pınar Çağlar Aytaç

15 Haziran 2019, Cumartesi

 

09:00 – 10:40Endometriozis
Oturum Başkanları: Şadıman Kıykaç Altınbaş, Hasan Onur Topçu
09:00 – 09:20Endometriozise bağlı infertilitede IUI işe yarıyor mu ?
Hale Göksever Çelik
09:20 – 09:40Ovarian endometriozis kısırlık sebebi midir?
Banu Kumbak Aygün
09:40 – 10:00İleri evre endometrioziste yardımcı üreme teknikleri işe yarıyor mu?
Engin Oral
10:00 – 10:20Adenomyozis ve infertilite ikilemi
Ümit İnceboz
10:20 – 10:40İnfertil hastada endometriozis cerrahisi nasıl olmalı
Ercan Baştu
10:40 – 11:00Kahve Arası  
11:00 – 12:15Embriyoloji
Oturum Başkanları: Ruşen Aytaç, Nida Kahyaoğlu
11:00 – 11:15ÜYTE laboratuvarında otokontrol: Anahtar performans belirteçleri
Ayça Işık
11:15 – 11:30Embryo biyopsi tekniğinin preimplantasyon genetik test sonuçlarına etkisi
Evrim Ünsal
11:30 – 11:45Yuvarlak spermatid enjeksiyonunda (ROSI) geçmişten geleceğe yolculuk
Halil Ruso
11:45 – 12:00D3-4-5 embriyolarında vitrfikasyon ve embriyo transferi sonuçlarının karşılaştırılması
Cem Korkmaz
12:00 – 12:15Non-azospermik hastalarda testiküler sperm tercih edelim mi?
Sinan Özkavukçu
12:15 – 12:45Uydu Sempozyumu – Merck İlaç
Oturum Başkanı: Hulusi ZeyneloğluDoz-Oosit Sayısı-Euploid Embriyo Sayısı: Nasıl yönetelim?
Engin Oral
12:45 – 13:30Öğle yemeği 
13:30 – 14:45IVF Hastalarında Predispozan ve Prognostik Faktörler
Oturum Başkanları: Onur Karabacak, Hüsnü Çelik
13:30 – 13:45Endometriozis kanser ilişkisi
Ali Ayhan 
13:45 – 14:00HPV infertilite ilişkisi
Esra Kuşçu 
14:00 – 14:15Vajinal, endometrial mikrobiota ve infertilite ilişkisi
Bülent Haydardedeoğlu
14:15 – 14:30Klinisyen için laboratuvar kalite kontrolü
Kubilay Vicdan
14:30 – 14:45IVF gebelikleri nasıl takip edilmeli
Sertaç Esin 
14:45 – 16:00Üreme Genetiğine Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Özlem Evliyaoğlu, Muhterem Bahçe
14:45 – 15.00PGT-A taramalarında güncel NGS platformları ve mozaik embriyo transfer algoritmaları
Volkan Baltacı
15:00 – 15:15HLA uyumlu kardeş amaçlı PGT uygulamaları
Feride İffet Şahin
15:15 – 15:30Prekonsepsiyonel tarama programları ve ülkemizdeki güncel durum.
Esma Sarıkaya
15:30 – 15:45Erkek ve kadın infertilitesinde yeni nesil genetik monitorizasyon
Süleyman Aktuna
15:45 – 16:00Tek gen hastalıklarına yönelik PGT uygulamalarında anöplodi taramasının önemi

Merve Polat

16:00 – 16.15Kadın İnfertilitesinde genişletilmiş genetik testler
Leyla Özer
16:00 – 16:15Kahve Arası 
16:15 – 17:45IVF Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığı
Oturum Başkanları: Göğşen Önalan, Ufuk Ceran
16:15 – 16:30Oosit faktörü
Berna Dilbaz
16:30 – 16:45Sperm faktörü
Ahmet Hakan Haliloğlu
16:45 – 17:00Endometrium faktörü
Tayfun Çok
17:00 – 17:15Mozaik embriyoları transfer edelim mi? Klinisyen gözüyle

Beril Yüksel

17.15 – 17:30Myom ve hidrosalpenks varlığında IVF yapılabilir mi?
İsmail Güler
17:30 – 17:45Akılcı İlaç Kullanımı

Yusuf Aytaç Tohma

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu